Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

від 22 вересня 2016 року                                                                           №96

смт Компаніївка

 Про затвердження Положення про порядок

призначення на посаду та звільнення із займаної

посади керівників комунальних підприємств, установ,

закладів, що є у спільній власності територіальних

громад сіл, селища Компаніївського району

 

З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів щодо призначення на посаду або звільнення з посади  керівників підприємств, установ, закладів, що належать до  спільної власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, статей 15, 19, 36, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 року №203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19.03.1994 року №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 року №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,

 районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області (додається).
 2. Доручити голові районної ради:
  • Укладати і вносити зміни до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із затвердженим Положенням.
  • Здійснювати покладання та зняття з працівників виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи та закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із вищезазначеним Положенням.
  • Подовжувати, як виняток, у міжсесійний період шляхом видання відповідного розпорядження термін дії контракту керівника строком до трьох місяців та звільняти керівника комунального підприємства установи та закладу, у порядку, встановленому чинним законодавством України та вищезазначеним Положенням.
  • Видавати розпорядження щодо застосування до керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селища району, дисциплінарних стягнень згідно із вищезазначеним Положенням.
  • Погоджувати призначення на посаду, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із вищезазначеним Положенням.
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                   В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26


Додаток

до рішення районної ради

від 22 вересня 2016 року №96

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області

 Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами).

Дія цього Положення поширюється на посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району (далі по тексту – керівники комунальних підприємств установ та закладів).

У цьому Положенні визначаються порядки:

 • призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів та внесення змін до умов контракту;
 • погодження районною радою призначення на посаду, подовження терміну дії контракту та звільнення з посади керівників комунальних навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

РОЗДІЛ І.

Порядок призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, та внесення змін до умов контракту

1.1.Загальні положення

 • Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сесій районної ради вирішуються питання призначення і звільнення керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.
 • Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівники закладів охорони здоров’я призначаються на посаду на умовах контракту строком від трьох до п’яти років.
 • Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

1.2. Призначення на посаду на умовах контракту керівників комунальних установ та закладів

 • Керівники комунальних підприємств, установ та закладів призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради.
 • Ініціатива щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, громадських організацій, постійних комісій районної ради, депутатів районної ради, Компаніївської районної ради, Компаніївської районної державної адміністрації.
 • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається головою районної ради, згідно із прийнятим рішенням, і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою рішення.
 • При укладанні контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в рішенні районної ради про призначення особи на посаду керівника на умовах контракту.
 • Для розгляду питання призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на ім’я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються:

 • особова картка або особовий лист;
 • автобіографія;
 • ксерокопія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорта;
 • ксерокопія ідентифікаційного коду;
 • пропозиції щодо стратегічного розвитку підприємства.
  • Голова районної ради направляє наданий пакет документів до постійних комісій районної ради (далі по тексту – постійні комісії) та організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради (далі по тексту – Відділ) для розгляду та внесення пропозицій.
  • Відділ готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи на посаду керівника на умовах контракту.
  • Постійні комісії розглядають зазначений проект та надають до Відділу висновки стосовно погодження винесення на пленарне засідання сесії проекту рішення щодо призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав).

Профільна постійна комісія окремо може надати пропозиції щодо умов контракту (термін дії контракту, особливі умови, розмір оплати праці (оклад, премії, додаткові заохочення) та інші), а також може рекомендувати випробувальний строк, який не повинен перевищувати трьох місяців.

 • З урахуванням наданих постійними комісіями висновків та пропозицій (пункт 1.2.8. цього Положення), Відділ доопрацьовує проект рішення районної ради або, у випадку відмови постійними комісіями у призначенні претендента на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, на підставі наданих протоколів готує на ім’я особи, яка подала заяву на посаду керівника, відповідний проект листа із зазначенням обґрунтованої відмови.
 • У разі надходження до районної ради кількох заяв щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу одного і того ж підприємства, установи, закладу постійні комісії розглядають кожну заяву з матеріалами, визначеними у пункті 1.2.5. цього Положення, і надають висновки щодо призначення одного з претендентів на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту та обґрунтовані відмови по інших кандидатурах.
 • У випадку розбіжностей у висновках постійних комісій по кандидатурі на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу або строку дії контракту, дане питання направляється постійним комісіям для повторного спільного розгляду.

У разі, якщо остаточного спільного рішення не прийнято, Відділ на підставі наданих висновків постійних комісій готує проекти рішення районної ради по кожній кандидатурі й виносить їх для розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради для прийняття остаточного рішення.

 • У разі відмови у призначенні особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу (неприйняття рішення про призначення на посаду) районна рада інформує претендентів на посаду керівника або ініціаторів призначення (пункт 1.2.2. цього Положення) про відмову.
 • У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, Відділ готує контракт відповідно до затвердженої Типової форми контракту (додатки 1 – 2 до Положення) з керівником комунального підприємства, установи, закладу.
 • Контракт підписується даною особою та візується у заступника голови районної ради, керуючого справами районної ради, начальника Відділу.
 • Після узгодження контракту відповідно до пункту 1.2.14. цього Положення, він подається на підпис голові районної ради.

1.3. Зміст контракту

 • У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником комунального підприємства, установи, закладу зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.
 • Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:
 • виконання комунальними підприємствами, установами, закладами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;
 • обов’язкового складання в установленому порядку кадрового резерву на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, із затвердженням у заступника голови районної ради та погодженням із профільною постійною комісією;
 • обов’язкового погодження головою районної ради штатного розпису та Колективного договору.
  • Також керівник комунальної установи, закладу зобов’язаний здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі комунальної установи, закладу і закріплено за ним на оперативного управління.
  • Умови оплати праці, розмір надбавок керівникам комунальних підприємств, установ, закладів визначаються у контракті.
  • У контракті можуть бути визначені додаткові умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.
  • Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.
  • При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних із відшкодуванням заподіяної йому шкоди.
  • Звіт про виконання умов, внесених до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, розглядається раз на рік постійними комісіями із залученням спеціалістів Компаніївської районної державної адміністрації у строк, визначений у контракті.

Висновки постійних комісій разом із звітом надаються заступнику голови районної ради з пропозиціями щодо подальшої роботи керівника комунального підприємства, установи, закладу.

 • У контракті передбачається повідомлення керівника комунального підприємства, установи, закладу про включення інформації про нього до бази персональних даних «Керівники комунальних підприємств,  установ, закладів та організацій» з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Компаніївської районної ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Компаніївською районною радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

1.4. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається у письмовій формі на термін від одного до п’яти років, з керівником комунального закладу охорони здоров’я – від трьох до п’яти років.

 • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається також у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.
 • Дія контракту для керівника комунального підприємства, установи, закладу починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального терміну, але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу.
 • Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців.

Якщо керівник комунального піжпариємства, установи, закладу у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування подовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

 • Якщо по закінченні терміну випробування не надійшли зауваження щодо відповідності керівника комунального піжприємства, установи, закладу займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробувальний термін.

У разі встановлення протягом строку випробування невідповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу посаді, на яку його було прийнято, за висновком профільної постійної комісії контракт розривається з дати закінчення випробувального строку і керівник комунального підприємства, установи, закладу звільняється з посади на підставі рішення районної ради або, у міжсесійний період, відповідного розпорядження голови районної ради в установленому порядку, про що він повідомляється письмово.

 • З керівниками комунальних підприємств, установ, закладів подовжуються трудові відносини на підставі рішення районної ради шляхом укладання нового контракту у порядку, визначеному у пунктах 1.4.12. – 1.4.17. цього Положення.

Якщо районною радою не прийнято рішення про подовження контракту, то він вважається таким, що закінчився. Не подовження контракту є підставою для звільнення керівника.

 • Додаткова угода до контракту з керівником комунального піждприємства, установи, закладу укладається у випадках:
 • пропозицій керівника комунального піжприємства, установи, закладу або районної ради щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;
 • необхідності внесення відповідних змін до контракту.
  • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу може бути розірваний:
 • за ініціативи керівника;
 • за ініціативи районної ради;
 • наявності відповідного рішення суду;
 • закінчення строку дії контракту;
 • смерті керівника;
 • інших підстав, передбачених трудовим законодавством.
  • При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
  • Для розгляду питань щодо трудових відносин з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, Відділ на початку року надає голові районної ради відповідну інформацію.

Голова районної ради направляє дану інформацію до постійних комісій та до Компаніївської районної державної адміністрації для розгляду та надання відповідних пропозицій.

 • Керівники комунальних підприємств, установ, закладів за два місяця до закінчення строку дії контракту інформуються про закінчення терміну дії контракту.
 • Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту керівник комунального підприємства, установи, закладу надає заяву на ім’я голови районної ради.

До заяви додаються:

 • ксерокопія контракту;
 • звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді керівника.
  • Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають висновки щодо подовження терміну дії контракту (із зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади (з обґрунтуванням причин).
  • На підставі висновків постійних комісій Відділ готує проект рішення районної ради про подовження терміну дії контракту або звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади, про що Відділ повідомляє керівника комунального підприємства, установи, закладу у письмовій формі.
  • Рішення районної ради про подовження з керівником комунального підприємства, установи, закладу терміну дії контракту є підставою для укладання з ним контракту на новий термін.
  • Новий контракт підписується керівником комунальногшо підприємства, установи, закладу і візується відповідно до порядку, визначеному в пунктах 1.2.14, 1.2.15. цього Положення.
  • При виникненні необхідності внесення змін до контракту ініціатором, визначеним у пункті 1.2.2. цього Положення, на ім’я голови районної ради направляється звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав.
  • Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають відповідні висновки.
  • На підставі висновків постійних комісій Відділ готує додаткову угоду до контракту, підписує її у керівника і візує відповідно до порядку, визначеному в пунктах 1.2.14, 1.2.15. цього Положення.
  • Звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади здійснюється відповідно до рішення районної ради на підставах, визначених трудовим законодавством України та умовами контракту.

До заяви щодо звільнення з займаної посади керівник додатково надає районній раді інформацію стосовно особи, на яку буде тимчасово покладено виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу та якій будуть передані документи, справи та матеріальні цінності.

 • Одночасно із заявою про звільнення із займаної посади керівника комунального підприємства, установи, закладу надається заява на ім’я голови районної ради від особи, яка виявила бажання виконувати обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу.

До заяви додаються:

 • ксерокопія наказу по підприємству, установі, закладу стосовно займаної посади;
 • ксерокопія диплома про вищу освіту та/або інші документи, що підтверджують освіту, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги на дану посаду;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорта.
  • Голова районної ради надає заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають висновки щодо покладання виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу на вищевказану особу або обґрунтовану відмову з пропозиціями щодо іншої особи, на яку пропонується покласти виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.
  • На підставі висновків постійних комісій видається розпорядження голови районної ради щодо покладання на вищевказану особу обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

У розпорядженні може бути визначений строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу або визначено інші умови щодо строку його повноважень.

 • Зняття з особи повноважень щодо виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу може здійснюватися на підставі поданої заяви згідно із розпорядженням голови районної ради у порядку, визначеному в пунктах 1.4.19, 1.4.20. При цьому, якщо керівника не призначено на посаду, дана особа надає пропозиції районній раді щодо особи, яка замість неї буде виконувати обов’язки керівника даного комунального підприємства, установи, закладу.

Якщо строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу згідно із виданим розпорядженням закінчився, а керівника не призначено, розпорядженням голови районної ради строк може бути подовжено. Під час розгляду питання подовження повноважень виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.24.-1.4.26. цього Положення.

 • Під час розгляду питання щодо звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади та підготовки відповідного рішення районної ради застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.13.-1.4.15. цього Положення.
 • У випадку, якщо пропозиції щодо звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади надходять від постійних комісій чи Компаніївської районної державної адміністрації, на ім’я голови районної ради від заявника надаються обґрунтовані підстави з відповідними матеріалами.

Порядок розгляду даних пропозицій визначено у пунктах 1.4.13.-1.4.15. цього Положення.

 • У випадку прийняття районною радою рішення щодо звільнення із займаної посади, керівник комунального підприємства, установи, закладу протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності і направляє дані матеріали до районної ради.

У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу, керівник, який звільняється, за погодженням районної ради, наказом по установі, закладу самостійно визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності установи, закладу, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє районну раду. До передачі на зберігання матеріальних цінностей установи, закладу, наявних документів та справ іншій особі, керівник залишається матеріально відповідальною особою по установі, закладу.

 • У випадку незгоди приймаючої сторони з результатами інвентаризації, на установі, в закладі проводиться аудиторська перевірка, за результатами роботи якої складається відповідний акт приймання-передачі.
 • Звільнення керівника набуває чинності з дати, визначеної в рішенні районної ради, або з дати підписання відповідного наказу по  установі, закладу щодо зняття з себе обов’язків керівника, але не раніше дати прийняття районною радою відповідного рішення і не пізніше місячного терміну після його прийняття.

У день видання наказів щодо звільнення керівника із займаної посади, призначення особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, ксерокопії даних наказів направляються до районної ради.

У разі, якщо звільнений керівник протягом місячного терміну не видав наказ щодо звільнення із займаної посади та не вніс відповідного запису в свою трудову книжку, наказ видає новопризначений керівник, який і вносить запис у його трудову книжку.

 • На керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення повністю поширюється право на отримання пільг та компенсацій, встановлених чинним законодавством України.
 • У випадку, якщо подане керівником звернення стосовно звільнення із займаної посади потребує негайного розгляду згідно із вимогами чинного законодавства України або строк терміну дії контракту закінчується у міжсесійний період, голова районної ради видає розпорядження щодо звільнення із займаної посади керівника комунального підприємства, установи, закладу або подовження трудових відносин строком до трьох місяців.

Під час розгляду питання звільнення із займаної посади або подовження трудових відносин з керівником комунального підприємства, установи, закладу застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.25.-1.4.27. цього Положення.

 • У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника комунального підприємства, установи, закладу застосовується дисциплінарне стягнення, таке як догана або звільнення.

Для з’ясування ступеня тяжкості вчиненого проступку й заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника, матеріали щодо порушеного питання разом із актом перевірки Відділом направляються на розгляд профільних постійних комісій.

На підставі висновків постійних комісій Відділ готує проект розпорядження голови районної ради щодо винесення догани керівнику комунального підприємства, установи, закладу або проект рішення районної ради щодо звільнення його із займаної посади.

У разі прийняття постійними комісіями рішення щодо припинення дії контракту, районна рада до прийняття такого рішення повідомляє керівника комунального підприємства установи, закладу у письмовій формі про винесення на розгляд районної ради питання щодо звільнення його із займаної посади.

РОЗДІЛ ІІ

Порядок погодження районною радою призначення на посаду, подовження терміну дії контракту та звільнення керівників навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області 

 • Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України «Про освіту» керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються на посаду районними органами управління освітою за попереднім погодженням з органами місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначення та звільнення з посади керівника комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

 • Керівники навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району (далі – Керівники), призначаються на посаду, звільняються з посади та з ними подовжуються трудові відносини органом управління освітою, за попереднім погодженням з районною радою.
 • Погодження з районною радою призначення особи на посаду Керівника, подовження терміну дії контракту з Керівником або погодження його звільнення здійснюється за зверненням районного органу управління освітою на ім’я голови Компаніївської районної ради.

До звернення додаються:

 • У разі погодження призначення особи на посаду Керівника:
 • ксерокопія заяви претендента на ім’я керівника районного органу управління освітою;
 • особова картка або особовий лист;
 • автобіографія;
 • ксерокопія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду.
  • У разі погодження подовження терміну дії контракту:
 • ксерокопія заяви претендента на ім’я керівника районного органу управління освітою;
 • ксерокопія наказу (розпорядження) органу управління освітою щодо призначення Керівника на посаду;
 • звіт про виконання умов контракту.
  • У разі погодження звільнення Керівника із займаної посади:
 • копія заяви Керівника на ім’я керівника районного органу управління освітою або у разі ініціативи районного органу управління освітою – обґрунтовані підстави щодо звільнення Керівника;
 • ксерокопія наказу (розпорядження) районного органу управління освітою щодо призначення Керівника на посаду;
 • пропозиції стосовно виконуючого обов’язки Керівника навчального закладу.

У разі відсутності документів, визначених у підпунктах 2.3.1.-2.3.3. цього Положення, що мають долучатися до звернення, районна рада може не розглядати порушене питання і повернути звернення без розгляду.

 • Голова районної ради направляє наданий пакет документів до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
 • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають до Відділу висновки щодо:
 • погодження призначення претендента на посаду на умовах контракту;
 • погодження подовження терміну дії контракту з Керівником;
 • погодження звільнення із займаної посади або відмову (із зазначенням обґрунтованих підстав відмови).
  • З урахуванням наданих постійними комісіями висновків Відділ готує проект письмової відповіді районної ради до районного органу управління освітою та подає на підпис голові районної ради.
  • Районний орган управління освітою протягом 14 днів після отримання відповіді надає до районної ради відповідний розпорядчий документ для внесення коригувань до бази персональних даних «Керівники комунальних підприємств, установ, закладів та організацій».
  • У разі відхилення постійними комісіями районної ради наданої кандидатури для призначення на посаду Керівника, вона знімається з розгляду, про що готується відповідний лист з обґрунтуванням підстав, на основі чого районний орган управління освітою готує відповідь заявнику.

У разі непогодження постійними комісіями районної ради питання щодо подовження терміну дії контракту з Керівником, готується відповідний лист до районного органу управління освітою (з обґрунтуванням підстав), який повідомляє про це Керівника і готує відповідний розпорядчий документ.

У разі непогодження постійними комісіями районної ради питання щодо звільнення Керівника із займаної посади (у зв’язку із закінченням терміну дії контракту або дострокового розірвання контракту), готується відповідний лист до районного органу управління освітою (з обґрунтуванням підстав), який після його отримання готує відповідний розпорядчий документ щодо подовження терміну дії контракту.

 • У випадку ініціювання постійними комісіями районної ради призначення претендента на посаду Керівника або звільнення його із займаної посади, до районного органу управління освітою надається письмове звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав та додаються визначені у п. 2.3.1. цього Положення документи.

У разі, якщо районний орган управління освітою згоден з даною кандидатурою або з обґрунтованими підставами для звільнення, готується відповідний розпорядчий документ, який в установленому порядку надається до районної ради.

У випадку незгоди районного органу управління освітою з призначенням даної кандидатури на посаду Керівника або з підставами для звільнення, до районної ради надається відповідний лист з обґрунтуванням причин заперечення та пропозиції по іншій кандидатурі.

РОЗДІЛ ІІІ

Порядок призначення за конкурсом керівників закладів культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області 

Відпоівідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»,  керівники закладів культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області (далі по тексту – керівники закладу культури) призначаються на посаду за рішенням Компаніївської районної  ради (далі по тексту – Рада) шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Керівник закладу культури може брати участь у конкурсі, передбаченому статтею 21 Закону України «Про культуру», на посаду художнього керівника у відповідному закладі культури. У разі якщо керівник закладу культури стане переможцем конкурсу на посаду художнього керівника, він може здійснювати суміщення посад (професій) керівника відповідного закладу культури та художнього керівника.

 • Вимоги до керівника закладу культури

3.1.1. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, яка володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3.1.2. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління майном закладу культури та галузеву політику і розвиток закладу культури.

3.2. Порядок конкурсного добору керівника закладу культури

3.2.1. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2.2. Конкурсний добір керівника закладу культури складається з таких етапів:

 оголошення Радою конкурсу на посаду керівника закладу культури;

 формування складу конкурсної комісії;

 подання документів кандидатами на посаду керівника закладу культури;

 добір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

 призначення Радою керівника закладу культури.

3.2.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Рада.

3.2.4. Рада оголошує конкурс на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.2.5. Рада інформує керівника закладу культури щодо завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту та про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

3.2.6. Для оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури організаційно-правовий відділ   виконавчого апарату районної ради (далі по тексту – Відділ) готує відповідний проект рішення районної ради щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

3.2.7. Після прийняття Радою рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури Відділ у найближчий номер подає оголошення у газету «Слобідський край» та додатково розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті, на сайтах закладів культури.

3.2.8. Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу культури містить інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

3.2.9. Одночасно Рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

3.3. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

3.3.1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

3.3.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується розпорядженням голови Ради.

Рада формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

3.3.3. Для проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури до персонального складу конкурсної комісії включаються по три кандидатури від членів трудового колективу, три кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування, 2 кандидатури від депутатів постійних комісій районної ради  та 1 кандидатура від Відділу.

3.3.4. Рада протягом 3 робочих днів інформує заклад культури про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури та необхідності надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від трудового колективу закладу культури.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та подаються до Ради не пізніше 7 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

3.3.5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають Раді протягом 14 календарних днів з дати опублікування оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури кандидатури для включення до персонального складу конкурсної комісії.

Рада шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

 члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

 члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

3.3.6. Кандидатури до складу конкурсної комісії від депутатів районної ради обираються на засіданні постійних комісій районної ради одночасно із розглядом проекту рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

У випадку створення декількох конкурсних комісій з обрання керівника закладу культури, один і той же депутат районної ради може брати участі у різних конкурсних комісіях на посаду керівників закладів культури.

3.3.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Ради;

 є представником від трудового колективу закладу культури на яку проводиться конкурс  та претендує на посаду керівника цього закладу культури.

3.3.8. Рада призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

3.3.9. За результатами поданих звернень Відділ протягом 14 календарних днів готує розпорядження голови Ради щодо створення конкурсної комісії та її складу.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

3.3.10. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

3.3.11. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів виконавчої влади, а також учасників конкурсу.

3.4. Подання документів для участі в конкурсі

3.4.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

3.4.2. Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу культури кандидати упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

 заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови районної ради;

 згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

 довідку про наявність чи відсутність судимості;

 інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 копію документа, що посвідчує особу,

 копію документів про вищу освіту;

 два рекомендаційні листи довільної форми;

 мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Ради у встановлений цією частиною строк.

3.4.3. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

3.4.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

3.4.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Рада оприлюднює подані документи на своєму офіційному веб-сайті.

3.4.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Ради, які передаються конкурсній комісії.

3.5. Добір кандидатів на посаду керівника закладу культури

та призначення керівника

3.5.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

3.5.2. Рада забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

3.5.3. Рада не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

3.5.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

3.5.5. Рада до початку проведення конкурсної комісії передає її голові всі матеріали від кандидатів на посаду керівника закладу культури.

3.5.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

3.5.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у розділі 1 цього порядку, за рішенням конкурсної комісії.

3.5.8. Друге засідання конкурсної комісії  проводитися через 7 днів після проведення першого засідання.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

3.5.9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

 післядипломна освіта у галузі управління;

 ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

 науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

 досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

 володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

 досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

 схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

 бездоганна ділова репутація.

3.5.10. Конкурсна комісія на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

3.5.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

3.5.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

3.5.13. Рада на другий день після прийняття рішення конкурсної комісії щодо переможця на посаду керівника закладу культури оприлюднює її рішення на офіційному веб-сайті Ради. Окремо Рада інформує про переможця конкурсу Компаніївську районну державну адміністрацію.

3.5.14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному розділами 3.2.-3.5. цього порядку.

3.5.15. Рада зобов’язана призначити переможця конкурсу керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу або одного місяця з дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Ради.

Підставою для прийняття рішення про призначення керівника закладу культури є результати конкурсної комісії.

3.5.16. Голова конкурсної комісії подає голові Ради результати проведеного конкурсу на посаду директора закладу культури.

Управління готує проект рішення щодо призначення особи, яка перемогла у конкурсі, на посаду керівника закладу культури строком на п’ять років.

Після прийняття обласною радою рішення про призначення особи на посаду керівника закладу культури, Відділ готує контракт  (2 примірника), підписує у даної особи та візує у встановленому порядку.

Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Ради не пізніше наступного дня після його підписання.

3.5.17. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

 програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

 умови оплати праці керівника;

 критерії оцінки праці керівника;

 особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

 заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

 особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

РОЗДІЛ ІV

ПРИЗНАЧЕННЯ (ПОКЛАДАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ)

ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ТА ЗНЯТТЯ З НЬОГО ВИКОНАННЯ ТАКИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

4.1. Призначення виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу (крім навчальних закладів) здійснюється за розпорядженням голови Компаніївської районної ради

4.2. Виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу покладаються на особу, яка працює на даному підприємстві, установі, закладі та виявила бажання виконувати ці обов’язки.

4.3. Особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу подає на ім’я голови районної ради заяву.

До заяви додаються:

– копія наказу по підприємству, установі, закладу стосовно звільнення керівника;

– копія наказу по підприємству, установі, закладу  стосовно займаної посади заявника;

– копія диплома про вищу освіту та/або інші документи, що підтверджують освіту, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги на дану посаду;

– копія трудової книжки;

– копія паспорта, ідентифікаційного коду.

4.4. Голова районної ради надає заяву з відповідними документами до постійних комісій та виконавчого апарату районної ради

Виконавчий апарат готує проект розпорядження голови районної ради щодо призначення виконуючого обов’язки керівника.

4.5. Постійні комісії районної ради розглядають проект розпорядження разом із наданими документами та надають висновки щодо покладання виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу на вищевказану особу або обґрунтовану відмову з пропозиціями щодо іншої особи, на яку пропонується покласти виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

4.6. На підставі висновків постійних комісій видається розпорядження голови районної  ради щодо покладання на вищевказану особу обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

4.7. У розпорядженні може бути визначений строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу або визначено інші умови щодо строку його повноважень (до призначення керівника за рішенням обласної ради).

4.8. Виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу здійснює повноваження від імені комунального підприємства, установи, закладу, представляє їх інтереси та має право першого підпису.

4.9. Зняття з особи повноважень щодо виконання обов’язків керівника підприємства, установи, закладу може здійснюватися на підставі поданої заяви згідно із розпорядженням голови районної ради. При цьому, якщо керівника не призначено на посаду, дана особа надає пропозиції обласній раді щодо особи, яка замість неї буде виконувати обов’язки керівника даного комунального підприємства, установи, закладу.

4.10. Якщо строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу згідно із виданим розпорядженням закінчився, а керівника не призначено, розпорядженням голови районної  ради строк може бути подовжено.

РОЗДІЛ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт.

5.2.  Один екземпляр залишається у керівника комунального підприємства, установи, закладу, інший, разом із особовою справою, зберігається врайонній  раді.

5.3. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

5.5. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів узгоджуються із змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

5.6.  Керівники комунальних підприємств, установ, закладів не мають права працювати за сумісництвом або займатися у робочий час іншою діяльністю, крім основної роботи, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

Залишити відповідь