Про затвердження програми запобігання та ліквідації африканської чуми свиней та інших хвороб тварин в Компаніївському районі на 2016-2020 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 вересня 2016 року                                                                                 №89

смт Компаніївка

 

Про затвердження програми запобігання

та ліквідації африканської чуми свиней та

інших хвороб тварин в Компаніївському районі

на 2016-2020 роки

 

Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про Державні цільові програми», «Про ветеринарну медицину», рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 30 жовтня 2015 року,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму запобігання та ліквідації африканської чуми свиней та інших хвороб тварин в Компаніївському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Головним розпорядником коштів за Програмою визначити управління агропромислового розвитку Компаніївському районної державної адміністрації.
  3. Фінансування видатків Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених на виконання даної Програми.
  4. Рекомендувати сільським радам району розробити відповідні програми.
  5. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, аграрної політики, раціонального використання земель, власності, ефективного використання майна, приватизації, екологічної політики та раціонального природокористування.

  

Голова районної ради                                                                 В.Спіктаренко


№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Компаніївської

районної ради

від 22 вересня 2016 року №89

 

ПРОГРАМА

запобігання та ліквідації африканської чуми свиней та інших хвороб тварин в Компаніївському районі на 2016-2020  роки

 

І.ВСТУП

Програма розроблена згідно з Інструкцією щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 05.03.2014 р. № 81

ІІ. Загальні положення

Програма направлена на забезпечення епізоотичного благополуччя, одержання якісної та безпечної сировини і продукції тваринного походження, що є одним  з найважливіших завдань служби ветеринарної медицини району.

Служба державної ветеринарної медицини району забезпечує охорону території Компаніївського району від занесення з території інших країн або регіонів збудників заразних хвороб. Забезпечення епізоотичного благополуччя здійснюється шляхом проведення комплексу заходів щодо профілактики, локалізації, за необхідності – ліквідації хвороб тварин. Це дозволяє динамічно розвиватися тваринницькій галузі району, забезпечувати стале виробництво тваринницької продукції, зокрема молока, м’яса, яєць та іншої продукції.

Згідно з офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), з початку 2016 року африканську чуму свиней (АЧС) зареєстровано у  країнах світу: Кот-д’Івуарі, Республіці Чад, Російській Федерації (РФ), Польщі. Литві, Латвії, Естонії та в Україні.

ІІІ. Проблема, для розв’язання якої розроблена Програма

Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Україні продовжує залишатися надмірно складною.

На протязі  2015-2016 років спалахи африканської чуми свиней реєструвались в Чернігівській  Київській, Сумській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях серед домашніх тварин та диких кабанів. Рішеннями державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях в неблагополучних пунктах встановлено карантин та затверджено плани заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання.

Існує потенційна небезпека розповсюдження збудника африканської чуми свиней по всій території України та зокрема нашого району.

Сьогодні на території району проводяться необхідні профілактичні заходи щодо попередження занесення збудників африканської чуми свиней.

В Компаніївському районі нараховується – 35909 гол. свиней, з них в громадському секторі – 34443 гол., в індивідуальному секторі – 1466 гол.

На базі установ державної служби ветеринарної медицини Компаніївського району створено дві  мобільні групи швидкого реагування на випадок виникнення або підозри захворювання на африканську чуму свиней.

Проводяться тренінги та семінари-навчання щодо дій при підозрі захворювання (загибелі) свиней на африканську чуму свиней. До участі у семінар-навчанні долучено всіх фахівців ветеринарної медицини району та запрошені зацікавлені служби, що можуть бути задіяні в організації та проведенні заходів щодо локалізації та ліквідації осередків інфекції.

Одним з основних методів профілактики африканської чуми свиней є дотримання повного закритого режиму утримання свиней та профілактичні щеплення поголів’я свиней в спеціалізованих господарствах різної форми власності проти класичної чуми.

З протиепізоотичних заходів одним з найважливіших є проведення профілактичних дезінфекцій, дератизацій тваринницьких приміщень,   не рідше двох разів на рік: весною після вигону тварин на пасовища і восени перед постановкою їх на стійлове утримання, та профілактична обробка тварин проти ектопаразитів. В свиногосподарствах – систематична дезінфекція кліток по мірі технологічного переміщення тварин.

ІV. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення ветеринарно-санітарного, 
епізоотичного благополуччя, охорона території Компаніївського району від занесення  збудників хвороб тварин, забезпечення безпечності харчових продуктів тваринного походження та інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, надання адміністративних послуг, проведення діагностичних досліджень, щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин, проведення ветеринарно-санітарних робіт та здійснення заходів з локалізації та ліквідації інфекційних та інвазійних хвороб тварин у виявлених неблагополучних пунктах.

  1. V. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Служба державної ветеринарної медицини Компаніївського району, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює комплекс ветеринарно-санітарних заходів щодо діагностики, профілактики, локалізації та ліквідації хвороб, в т.ч. спільних для людей і тварин, лабораторно-діагностичні та регулярні радіологічні дослідження товарів, матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом.

Основні заходи, що здійснює служба силами спеціалістів і засобів наявних в державних установах ветеринарної медицини району:

– охорона підконтрольної території від занесення з території інших областей, районів або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі підконтрольної території або карантинної зони;

– захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

– організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через продукцію, що підлягає ветеринарно-санітарній експертизі;

– надання в необхідних випадках консультативної і практичної допомоги у вирішенні питань, пов’язаних з установленням діагнозу і проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин, включаючи хвороби, спільні для тварин і людей;

– забезпечення організації та проведення планових і непланових профілактичних, діагностичних та ветеринарно-санітарних заходів, виконання державних програм з питань ветеринарної медицини;

– організація спільно із закладами охорони здоров’я, державною санітарно-епідеміологічною службою, структурними підрозділами МНС роботи із захисту населення від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин.

– організація профілактики та боротьби з африканською чумою свиней шляхом здійснення комплексу заходів щодо попередження занесення збудника африканської чуми свиней на територію району.

VІ. Заходи і завдання Програми

Основні заходи і завдання програми:

– забезпечення епізоотичного благополуччя шляхом проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів, проведення діагностичних досліджень, щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці, проведення ветеринарно-санітарних робіт та здійснення заходів з локалізації та ліквідації інфекційних та інвазійних хвороб тварин у виявлених неблагополучних пунктах;

– охорона території району від занесення хвороб тварин з території інших областей або карантинних зон, шляхом перевірки ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок у разі їх завезення з інших областей, імпорту та транзиту;

– здійснення заходів унеможливлення перенесення хвороб тварин через товари, засоби догляду за тваринами і супутні об’єкти, шляхом проведення дезінфекції;

– забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації спалахів хвороб тварин з метою зменшення втрат тварин, а в разі зоонозів – зменшення ризику для людей;

– здійснення передзабійного клінічного огляду тварин та проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, у тому числі тварин, забитих на полюванні, включаючи бактеріологічні, радіологічні, паразитологічні та токсикологічні лабораторні дослідження;

– визначення якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження, що призначається для харчування людей, а також кормів і кормових добавок для годівлі тварин шляхом проведення повного комплексу досліджень, передбачених законодавством.

VIІ. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме забезпеченню стабільної епізоотичної ситуації в районі та безпечності харчових продуктів тваринного походження та інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, а також:

– виконанню  Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней та протиепізоотичних заходів по особливо небезпечних захворюваннях тварин і птиці;

– забезпеченню продовольчого ринку району якісною продовольчою продукцією тваринництва;

– покращенню якості тваринницької сировини у ветеринарно-санітарному відношенні  для промислової та технічної переробки ;

– створенню передумови для покращення довкілля.

VIIІ.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, районного, сільського бюджетів, в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, та інших передбачених законодавством джерел надходження коштів згідно з кошторисом.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовані на виконання заходів.

Ресурсне забезпечення програми «Запобігання та ліквідації африканської чуми свиней та інших хвороб тварин в Компаніївському районі на 2015-2020 роки»  та кошторис витрат на її реалізацію зазначені у додатках 1,2.

ІХ. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме забезпеченню стабільної епізоотичної ситуації в районі та безпечності харчових продуктів тваринного походження та інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, а також:

–  виконанню  Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней та протиепізоотичних заходів по особливо небезпечних захворюваннях тварин і птиці;

– забезпечення продовольчого ринку району якісною продовольчою продукцією тваринництва;

– покращення якості тваринницької сировини у ветеринарно-санітарному відношенні  для промислової та технічної переробки ;

– створення передумов для покращення довкілля.

Х. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища.

Залишити відповідь