Про реформування друкованого засобу масовоїінформації «Степовий край» та комунальногопідприємства районної редакції газети «Степовий край», засновниками яких є Компаніївська районна рада, Компаніївська районна державнаадміністрація та трудовий колектив комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край»

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 28 квітня 2016 року                                                                            №67

смт Компаніївка

 

Про реформування друкованого засобу масовоїінформації «Степовий край» та комунальногопідприємства районної редакції газети «Степовий край», засновниками яких є Компаніївська районна рада, Компаніївська районна державнаадміністрація та трудовий колектив комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край»

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статями 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край» стосовно способу реформування,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Вийти зі складу співзасновників газети «Степовий край» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КГ №798/375ПР від 07 серпня 2012 року) та комунального підприємства Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» (Довідка з ЄДРПОУ серії АБ №68419) з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
  2. Надіслати дане рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу районної редакції.
  3. Укласти угоду (договір) про зміну співзасновників та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення, відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства України у суб’єкт господарювання.
  4. Виконання функцій комісії з перетворення комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край» покласти на редактора Дзеркаль Тетяну Іванівну, та розпочати виконання функцій комісії після включення редакції газети до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
  5. Редактору комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край» Дзеркаль Тетяні Іванівні:

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою смт Компаніївка Кіровоградської області, вул. Паркова, 4, строком не менше, ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газети «Степовий край».

5.6. Подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплатити заборгованості редакції із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства.

  1. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.
  2. Опублікувати дане рішення у місячний строк з дня його прийняття у районній газеті «Степовий край».

 

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

 

ова районної ради                                                                     В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Залишити відповідь