Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року № 30 «Про районний бюджет на 2016 рік»

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 січня 2016 року                                                                                       №42

смт Компаніївка

 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 24 грудня 2015 року № 30

«Про районний бюджет на 2016 рік»

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 77, 78 Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року №30 «Про районний бюджет на 2016 рік», виклавши його у такій редакції:

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», законів України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», від 24 грудня 2015 року №914-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 92089,21 тис.грн, у тому доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 91697,91 тис.грн, доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 391,3 тис.грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 92089,21 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 91697,91 тис.грн та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 391,3 тис.грн.

 1. Затвердити фінансування районного бюджету на 2016 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3, до цього рішення.
 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн.
 4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 1132,5 тис.грн згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету в 2016 році згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 51,4 тис. гривень.
 4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 5. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 101 Бюджетного кодексу України;

 1. Надати право районній державній адміністрації у разі внесення змін розпорядженням голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради до затверджених обласною радою обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” вносити протягом 2016 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків, які здійснюються за рахунок зазначених субвенцій з державного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
 2. У разі збільшення або зменшення у 2016 році інших дотацій та інших субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право районній державній адміністрації здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між районним та сільськими, селищним бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх затвердженням районною радою.
 3. В разі змін та надання сільськими та селищною радами інших субвенцій до районного бюджету надати право районній державній адміністрації вносити протягом 2016 року зміни по головних розпорядниках коштів районного бюджету з наступним затвердженням районною радою.
 4. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 5. Затвердити формулу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на соціально-культурну сферу, а саме на дошкільну освіту та сільські, селищні палаци і будинки культури, клуби згідно з додатком 7 до цього рішення.
 6. Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2016 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.
 7. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від державної фіскальної служби в районі забезпечити у 2016 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.
 8. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною
 9. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

Залишити відповідь