№387

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 червня 2015 року                                                                                №387

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми

«Призовник» на 2015- 2016 роки

 

Відповідно до п.16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” від 04.04.2006 р. № 766-ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу”, заслухавши інформацію завідувача сектору мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації, військового комісара Бобринецько-Устинівсько-Компаніївського об’єднаного районного військового комісаріату

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну програму «Призовник» на 2015-2016 роки (додається).
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та створення інформаційного простору.

 

 

 

Голова районної ради                                                           В.Білобровенко

 

 

 

 

ПАСПОРТ

районної програми ”ПРИЗОВНИК” на 2015-2016 роки

 

 

1. Програма затверджена рішенням районної ради    11 червня 2015 року №387
2. Ініціатор розроблення програми Районної державної адміністрації
3. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми
4. Розробник програми Сектор мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Компаніївської районної державної адміністрації
5. Співрозробники програми Бобринецько-Устинівсько-Компаніївський ОРВК
6. Відповідальний виконавець програми Завідувач сектору мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Компаніївської районної державної адміністрації. Військовий комісар Бобринецько-Устинівсько-Компаніївського ОРВК
7. Учасники програми Районна державна адміністрація, районна рада, військовий комісаріат.
8.

 

8.1.

Терміни реалізації програми 2015-2016 роки
Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний бюджет
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

4,5 тис. грн.

2015 рік – 1,5 тис. грн.

2016 рік – 3,0 тис. грн.

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти району  та міста 4,5 тис. грн.
кошти не бюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Компаніївської

районної  ради

від 11 червня 2015 року №387

РАЙОННА ПРОГРАМА

“Призовник” на 2015-2016 роки

 

І.Загальні положення

Районна програма ”Призовник” на 2015-2016 роки (далі – Програма), спрямована на забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу та сприяння Бобринецько-Устинівсько-Компаніївському об’єднаного районного військового комісаріату.

Дана Програма розроблена згідно з законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу”, постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року №.377 “Про затвердження Положення  про військовий облік військовозобов’язаних та призовників” з метою реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і повного проведення призову громадян України на строкову військову службу.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу” від 04.04.2006 р. № 766-ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу” визначені основні завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії військового комісаріату з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організаціею військової служби і виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р.   № 1235, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, забезпеченні належних умов праці членів призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.

Належне виконання у 2015-2016 роках вимог чинного законодавства з питань виконання військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил України та інших військових формувань з території Компаніївського району, медичного огляду громадян по призову на строкову військову службу, відправки призовників до обласного збірного пункту, без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

ІІІ. Головна мета Програми

Метою Програми «Призовник» на 2015-2016 роки є забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2015-2016 роках, вирішення проблемних питань щодо фінансового і матеріального забезпечення даних заходів.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Поліпшення якості призову буде здійснюватись шляхом:

1) удосконалення роботи з попередження, виявлення порушень, пов’язаних з невиконанням громадянами України військового обов’язку;

2) залучення молоді до вивчення нормативно-правових актів, що стосуються військового обов’язку;

3) забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку;

4) зменшення ризику відбору громадян призовного віку, їх направлення до військових частин Збройних Сил України і інших військових формувань України за станом здоров’я, що не відповідає вимогам керівних документів та не дозволяє повною мірою виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, що в свою чергу не дасть можливості понизити бойову готовність з’єднань і військових частин Збройних Сил України, забезпечить належний рівень захисту незалежності і недоторканості держави в цілому;

5) підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні військово-облікової роботи на території Компаніївського району, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу.

Програма покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та пально-мастильними матеріалами.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів програми за рахунок коштів з районного бюджету, передбачається у сумі 4,5 тис. грн. (додаток 1).

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
  2. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

1) активізація діяльності всіх органів влади стосовно профілактики правопорушень  в військовій сфері;

2) поліпшення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;

3) забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку;

4) якісна підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни,  активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження  голови районної державної адміністрації;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради;

постійне проведення моніторингу, здійснення щокварталу аналізу виконання Програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми, та надання узагальненої інформації про хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та районної ради;

координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює сектор мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Компаніївської районної державної адміністрації спільно з Бобринецько-Устинівсько-Компаніївським об’єднаним районним військовим комісаріатом.

 

Додаток 1

до районної Програми

 

Фінансове забезпечення

районної програми “Призовник” на 2015 – 2016 роки

 

 

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання програми 2015 рік 2016 рік Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього, тис.грн., у тому числі: 1,5 3,0 4,5
Кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Примітка: обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної Програми, підлягають уточненню  виходячи з реальних можливостей фінансування.

 

 

_____________

 

 

Додаток 2

до районної Програми

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення

Програми “Призовник” на 2015- 2016 роки

№ з/п Найменування видатків 2015 2016 Всього
1. Придбання пально-мастильних матеріалів 1,5 3,0 4,5

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

 

VІІ. Заходи щодо реалізації районної програми “Призовник” на 2015-2016 роки

№ з/п Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8

 

1. Активізація діяльності всіх органів влади стосовно профілактики правопорушень  в військовій сфері проведення тематичних зустрічей з учнями в навчальних закладах з метою попередження правопорушень  в військовій сфері 2015 – 2016 роки відділ освіти райдержадміністрації; військовий комісаріат Поліпшити роботу з попередження, виявлення, порушень, пов’язаних з невиконанням громадянами військового обов’язку
2. Підвищення рівня правової культури і освіченості громадян в сфері військового обов’язку Здійснювати висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, які сприяють інформованості населення про актуальні питання в сфері військового обов’язку 2015 -2016 роки сектор мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації; військовий комісаріат Поліпшити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу на 2015- 2016  роки
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Поліпшення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку Забезпечити  взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та військового комісаріату в частині виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку 2015 -2016 роки Райдержадміністрація, районна рада, військовий комісаріат Удосконалити механізм взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-нізацій щодо виконання захо-дів, пов’язаних з виконанням війсь-кового обов’язку
4. Забезпечення транспортом та пально-мастильними матеріалами. Здійснити заходи щодо підвозу призовників для проходження медичної комісії та відправки до обласних пунктів збору 2015 -2016 роки Райдержадміністрація, районна рада,  військовий комісаріат Районний бюджет 4,5 Виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу на 2015- 2016  роки
  УСЬОГО, у тому числі: 4,5  
  кошти з джерел не заборонених чинним законодавством  

___________________________________

Залишити відповідь