№367

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26 березня 2015 року                                                                               №367

смт Компаніївка

 

Про районну Програму соціального

захисту громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи на 2015-2016 роки

 

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015-2016 роки», з метою захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян, які мешкають на території Компаніївського району, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2015-2016 роки (додається).
 2. Районній державній адміністрації під час коригування бюджету на 2015 рік та формування бюджету на 2016 рік передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходи до залучення для їх фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
 3. Структурним підрозділам райдержадміністрації зосередити зусилля на забезпечення виконання заходів Програми відповідно до встановлених завдань.
 4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щороку звітувати про хід виконання Програми.
 5. Контроль виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів праці та інвалідів.

 

 

 

Голова районної ради                                                           В. Білобровенко

 

 

 

Затверджено

рішенням районної ради

від 26 березня 2015 року №367

 

Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофина 2015-2016 роки

1. Вступ

1.1. Мета та основні завдання Програми

Найголовнішим пріоритетом діяльності при подоланні наслідків аварії Чорнобильської катастрофи залишається людина, усі дії з ліквідації наслідків на ЧАЕС були і будуть спрямовані на її захист.

Програма спрямована на захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян, які мешкають на території Компаніївського району, та передбачає розв’язання проблем соціального характеру, медичного лікування, оздоровлення постраждалих.

В основу програми покладені основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціального захисту потерпілого населення.

Програма базується на принципах:

 • пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
 • комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики у сфері захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення: передбачення та виділення коштів при формуванні районного бюджету на 2015-2016 роки для оздоровлення дітей на території району .

Станом на 1 січня 2015року чисельність населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить 279 чоловіки. Спостерігається  зменьшення чисельності інвалідів  у зв’язку зі  смертю.

Система соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи осіб передбачає створення належних умов для їх життєзабезпечення.

Запроваджена система державних соціальних гарантій для всіх категорій постраждалих:

створено єдиний Державний реєстр Кіровоградської області осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Основні завдання Програми на 2015-2016 роки

2.1. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення постраждалого населення Компаніївського району на 2015-2016 рр.

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення постраждалого населення ґрунтується на заходах , спрямованих на поліпшення організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення , медичного забезпечення та покращення стану здоров’я постраждалого населення .

Чорнобильська катастрофа увійшла в історію розвитку нашої цивілізації сумною і трагічною реальністю. Вона боляче зачепила і наш район .

На території Компаніївського району станом на 1 січня 2015 року проживає:

Категорія 1 (всього) 7

в т.ч. ліквідатори 4

потерпілі 3

прирівняні (ядерники) –

Категорія 2 (всього) – 126

в т.ч. ліквідатори – 61

потерпілі – 65

прирівняні (ядерники) –

Категорія 3 (всього) – 68

в. т. ч. ліквідатори – 28

потерпілі – 40

прирівняні (ядерники) –

Вдови (всього) – 5

Діти (всього) – 73

Категорія 4 (всього) –

Всього – 279 чол.

Одним з найактуальніших напрямків діяльності управління соціального захисту населення райдержадміністрації є організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалого населення, а саме забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, є одним із пріоритетних напрямків фінансування, встановлених МНС України .

Враховуючи обмеженість коштів, пріоритет у 2015 – 1016 роках буде надаватись санаторно-курортному лікуванню постраждалих категорії 1 (1986 року), які потребують його за станом здоров’я на підставі представлених документів (особиста заява та медична довідка ф -70/0).

Виділення коштів з обласного бюджету на 2015-2016р. у сумі 25798 грн. щорічно дасть можливість використати їх на забезпечення ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на стаціонарному лікуванні в центральній районній лікарні .

2.2. Проведення районних заходів, пов’язаних з відзначенням Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

З кожним роком ліквідаторів зменшується. На Компаніївщині, на сьогоднішній день, проживає 93 особи чорнобильців-ліквідаторів. Саме вони вступили у нелегку боротьбу з пеклом, перегородивши шлях біді, віддавши себе та родинний спокій у жертву ядерному страхіттю.

Тепер у них виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, із соціальним захистом. Більше стало інвалідів. Хворіють діти. Безжально зростає сумна статистика захворюваності.

Найважливішою проблемою сьогодення залишається проблема збереження та поновлення здоров’я постраждалого населення і, перш за все, дітей.

Біди Чорнобиля і шляхи розв’язання гострих проблем посідають важливе місце серед усіх гілок влади: Президента України, Уряду, Верховної ради України, облдержадміністрації, обласної ради, районної ради. І цих проблем немало, а очевидно ще і те, що усі вони головні. Варто врахувати, що з кожним роком кількість інвалідів і хворих зростає. Тому необхідно вирішувати проблеми з медичним захистом та лікуванням людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, питання оздоровлення та забезпечення житлом, працевлаштування.

2.3. Кошторис витрат для виконання заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та річниці аварії на ЧАЕС

№ п/п Назва заходів Кількість (чол.) Сума коштів, виділених із місцевого бюджету (щорічно) (грн)
1. Кошти на соціальну допомогу інвалідам, захворювання яких пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи. 7 (100 грн. кожному) 700
2 Виділення коштів на організаційні заходи   1000
3. Виділення коштів на організаційні заходи до річниці аварії на ЧАЕС (вручення грошової допомоги та подарунків)   2200
Всього 3900

Виділення коштів з районного бюджету у 2015-2016 роках в обсязі 2200 грн. на підготовку та проведення заходів, пов’язаних з вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з них 700 грн. на надання соціальної допомоги інвалідам, захворювання яких пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи, надасть змогу незначно підвищити життєвий рівень постраждалих громадян.

3. Джерела фінансування

Джерелами фінансування програми є кошти, які спрямовуються на реалізацію мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2015–2016 роки, кошти місцевих бюджетів, інші джерела не заборонені чинним законодавством.

4. Виконання програми

Виконання програми забезпечують райдержадміністрація, фінансове управління районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центральна районна лікарня, відділ освіти, відділ культури райдержадміністрації та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, які є розпорядниками коштів районного бюджету для виконання заходів програми. Вручення грошової допомоги та подарунків проводиться через спеціальний рахунок з проведення акції «Милосердя» при терцентрі за рішенням координаційної комісії райдержадміністрації з надання допомог.

5. Головний розробник програми

Головним розробником програми є управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації.

6. Термін реалізації програми

Термін реалізації програми з лютого 2015 року по 31грудня 2016 року.

7. Соціально-економічні наслідки реалізації програми

Реалізація програми вплине на покращення життєвого рівня громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи завдяки вирішення питання по:

 • забезпечення постраждалих ліками на стаціонарному лікуванні в центральній районній лікарні;
 • вшанування пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
 • 8. Система організації виконання програми та контролю

Основним напрямком контролю за реалізацією програми є щомісячна оперативна звітність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, залучення районної газети «Степовий край» для висвітлення ходу реалізації програми. Звітувати про виконання програми на зустрічах з ліквідаторами району.

Залишити відповідь