№353

images

 КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2015 року                                                              №353

 

смт Компаніївка

 

Про районний бюджет на 2015 рік

 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті  77Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 71973,2  тис. грн., у тому доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 71698,4 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 274,8 тис. грн.,у тому числі бюджету розвитку – у сумі 0 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі  71973,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі  71698,4 тис. грн. та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 274,8 тис. грн.;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатками 2, 3, до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити перелік головних розпорядників коштів районного бюджету та схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2015 рік згідно з додатком 5 до цього рішення
 2. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 151,4 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

 1. Надати право районній державній адміністрації у разі внесення змін розпорядженням голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради до затверджених обласною радою обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” вносити протягом 2015 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків, які здійснюються за рахунок зазначених субвенцій з державного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
 2. У разі збільшення або зменшення у 2015році інших дотацій та інших субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право районній державній адміністрації здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між районним та сільськими, селищним бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх затвердженням районною радою.
 3. В разі змін та надання сільськими та селищною радами інших субвенцій до районного бюджету надати право районній державній адміністрації вносити протягом 2015 року зміни по головних розпорядниках коштів районного бюджету з наступним затвердженням районною радою.
 4. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

16.Затвердити   формулу обсягу  міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування  на соціально – культурну сферу, а саме на  дошкільну освіту та сільські, селищні палаци і будинки культури, клуби згідно з додатком 7 до цього рішення.

17.Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радам  прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2015 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

 1. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від державної фіскальної служби в районі забезпечити у 2015 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.
 2. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Білобровенко

Залишити відповідь