№347

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 грудня 2014 року                                                                                   №347

 

смт Компаніївка

 

Про хід виконання програми зайнятості

населення Компаніївського району на

період до 2017 року  

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий районною державною адміністрацією звіт про виконання програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Звіт про виконання програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року, прийняти до відома.
  2. Рекомендувати райдержадміністрації посилити роботу щодо реалізації заходів програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року, працевлаштування на нові робочі місця, запобігання збільшення безробіття, підвищення рівня оплати праці.
  3. Рекомендувати селищному та сільським головам провести аналіз реалізації заходів програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року на підвідомчих територіях, вжити заходів щодо поліпшення ситуації.
  4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці, національної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

 

 

 

Голова районної ради                                                           В.Білобровенко

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 25 грудня 2014 року №347

 

Звіт

про виконання програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року

 

На виконання статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” з метою реалізації конкретних заходів, спрямованих на реформування ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості  населення, запобігання масовому безробіттю, посиленню соціального захисту незайнятих громадян та надання матеріальної підтримки безробітним, в районі була розроблена та 19 вересня 2013 року рішенням №236 затверджена на сесій районної ради програма зайнятості населення Компаніїівського району на період до 2017 року, якою передбачено працевлаштувати на нові робочі місця у 2014-2017 роках по 240 робочих місць.

Рішенням сесії Компаніївської районної ради від 12 червня 2014 року №302 внесено зміни до районної програми зайнятості населення Компаніївського району  на період до 2017 року, якою передбачено створити у 2014 році 200 робочих місць.

Зусилля органів виконавчої влади району  спрямовані на розв’язання нагальних проблем для стабілізації соціально-економічної ситуації в районі.

Послугами страхової системи на випадок безробіття скористалась значна частина громадян, які не мають роботи, шукають її, а також ті громадяни, які бажають змінити роботу.

Протягом січня – жовтня 2014 року на обліку в районному центрі  зайнятості  перебувало 531 громадян, у т.ч. 315 – станом на 01.01.2014 року.

За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 234 незайнятих громадян,  що на 1,3% більше у порівнянні з відповідним періодом 2013 року. Професійне  навчання  за  направленням центру зайнятості  проходило  72  безробітних, що на 2,9% більше у порівнянні з січнем – жовтнем 2013 року.

Найбільшим попитом користувались професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Продавець продовольчих товарів» та курси цільового призначення «Підприємець-початківець».

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 149 безробітних, що на 5,7% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За  сприянням районного центру зайнятості підприємницьку діяльність започаткувало 10 безробітних (2013 рік – 9).

В  цілому по району збільшився  рівень  охоплення  незайнятих  громадян активними  заходами  сприяння  зайнятості  населення.  Якщо  протягом січня – жовтня  2013 року рівень  охоплення  активними  заходами  становив  80,7%, то  у  січні – жовтні 2014 року – 85,8%, що більше на 5,1%.

Формування ринку праці району відбувається за рахунок збереження та оновлення існуючих і створення нових робочих місць у галузях економіки.

Разом з тим, протягом звітного періоду зменшилась кількість створених нових робочих місць.

За січень-вересень 2014 року працевлаштовано на нові робочі місця 71 особа, що становить  35,5 відсотків до річного завдання (200).

За видами економічної діяльності працевлаштовано на нові робочі місця:

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство– 11;

переробна промисловість – 14;

транспорт  – 1;

державне управління – 2;

– решта громадські організації, приватні підприємці.

У зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року №167 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року №512 «Деякі питання моніторингу створення нових робочих місць», статті 1 пункту 12 Закону України «Про зайнятість населення», з метою корегування показника таблиці 2 «Працевлаштування на нові робочі місця» підготовлено проект рішення сесії районної ради про внесення змін до програми зайнятості.

Суб’єктам малого підприємництва в агропромисловому виробництві надається допомога та сприяння у підготовці кадрів для сфери підприємництва.

У 2014 році управлінням агропромислового розвитку райдержадмінісації випускникам шкіл видано 6 цільових направлень на навчання за рахунок держбюджету в аграрні навчальні заклади І та II рівня акредитації та 13 клопотання в департамент  агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для видачі направлень у ВУЗи III та IV рівня акредитації.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2010 року №104-р «Про затвердження заходів щодо легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення», відповідних заходів з питань забезпечення соціально-економічних, організаційних і правових умов для реалізації права громадян на працю, розвитку трудового потенціалу, підвищення ефективності системи захисту населення від безробіття, збільшення податкових надходжень до бюджету в районі створена та працює міжвідомча робоча група при районній державній адміністрації з питань перевірки своєчасності і повноти виплати заробітної плати, запобігання іі виплати без оподаткування та оформлення трудових відносин за схемами «тіньового» найму людей.

За результатами роботи міжвідомчої робочої групи протягом січня-жовтня 2014 року проведено 230 обстежень підприємств усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виявлено 28 підприємств з порушеннями, в яких 35 «тіньових» робочих місць, легалізовано роботу 35 найманих працівників. До територіальної державної інспекції з питань праці у Кіровоградській області направлено 9 матеріалів обстежень із виявленими порушеннями.

Середньооблікова кількість штатних працівників становить 2035 осіб.

Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень  2014 року становить 2333 грн.. Темп зростання середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду  минулого року становить 103,8 відсотків  (січень-вересень 2013 року 2249 грн. (+84 грн.)),  в тому числі в сільському господарстві 2160 грн. (темп зростання середньомісячної заробітної плати до  відповідного періоду минулого року 107,6 відсотків), освіті 2569 грн. (темп зменшення середньомісячної заробітної плати до  відповідного періоду минулого року 97,9 відсотків), охороні здоров’я 2250 грн. (темп зростання середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду   минулого року  104,5 відсотків).

Запроваджено моніторинг розміру середньомісячної заробітної плати працівникам підприємств, які звітують до районного відділу статистики за формою 1-ПВ «Звіт з праці», у розрізі конкретних підприємств.

Із березня місяця 2014 року виникла заборгованість із виплати заробітної плати працівникам філії «Компаніївський райавтодор», яка станом на 01 листопада 2014 року становить 105,0 тис.грн.

Співвідношення між середньомісячним розміром заробітної плати  та прожитковим мінімумом для працездатної особи (1218 грн.) становить 191,5 відсотків, він перевищив його майже у 2 рази.

Постійно здійснюється аналіз рівня оплати праці найманих працівників юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

В районі дотримується почасовий розмір нарахованої заробітної плати відповідно до встановленого законодавством мінімуму.

При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них перевіряється дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених чинним законодавством галузевими та регіональними угодами, а також правильність визначення максимальної тривалості відпустки без збереження заробітної плати в порядку, визначеному ст.ст. 25,26 Закону України ”Про відпустки”, соціальних відпусток відповідно до ст.19 Закону України “Про відпустки”, терміни виплати заробітної плати, Положення про оплату праці та преміювання.

Станом на 01 листопада 2014 року  на підприємствах. в установах та організаціях району заключено та перезаключено 85 колективних договорів. З них 25 у сфері освіти, 7 на сільськогосподарських підприємствах, 17 у селищній та сільських радах та 36 у інших установах та організаціях. Кількість працівників, охоплених колективними договорами 2090, що становить 94,6 відсотків до облікової кількості штатних працівників.

Проте, незважаючи на позитивні результати роботи, питання збільшення рівня зайнятості та зменшення обсягів безробіття в районі залишається надзвичайно актуальним. Адже мають місце такі негативні явища, як тіньова зайнятість, ліквідація робочих місць, повільно триває процес відновлення та створення нових робочих місць, підвищення їх якості, легалізація трудових відносин, забезпечення для працівників належних умов праці, соціальних гарантій тощо.

Таким чином, розв’язання зазначених проблем, поліпшення ситуації на регіональному ринку праці потребує нагальної взаємодії усіх сторін соціального партнерства. Необхідність такої співпраці зумовлена, перш за все тим, що здійснення заходів щодо забезпечення зайнятості мешканців району, є складовою частиною загальної справи, яка потребує комплексного підходу, спільних зусиль та  підвищення рівня відповідальності за стан справ у цій сфері.

Залишити відповідь