№339

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 грудня 2014 року                                                                                                                       №339

смт Компаніївка

 

«Про районну комплексну програму соціальної

підтримки сімей загиблих учасників

антитерористичної операції, військовослужбовців

і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті

загиблих на 2014-2015 роки»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити «Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки» (додається).
  2. Районній державній адміністрації під час формування та коригування показників обласних, районних, місцевих бюджетів, передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходи до залучення для їх фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
  3. Розпорядженням голови Компаніївської районної державної адміністрації затвердити склад комісії по розгляду заяв учасників антитерористичної операції та розподілу коштів передбачених на виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки».
  4. Контроль виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів праці та інвалідів та постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                          В.Білобровенко                  

     

Додаток

до рішення районної ради

від 11 грудня 2014 року №339

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки

 

І. Загальні положення

Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки (далі –Програма) покликана сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих.

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складеного органами місцевого самоврядування.

Дана Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв.

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

ІII. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

  1. IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та сім’ям загиблих;

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО, у тому числі шляхом залучання обласних лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів;

увічнення пам’яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів (обласного, міських, районних, селищних, сільських).

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2014-2015 роки, виконується в один етап.

  1. V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

Члени сімей загиблих та члени сімей інвалідів потребують фінансової допомоги, частина з них – поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Організацію та виконання Програми на місцях здійснюють районні державні адміністрації, міськвиконкоми та відповідні місцеві ради.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми райдержадміністрацією, міськвиконкомами та надання департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідних інформацій щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

 

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

№ з/п Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієгтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7
РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО
Соціальний захист
1. Розроблення із залученням громадських організацій та затвердження в установленому порядку районних (міських) програм соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки До 20 жовтня

2014 року

Райдержадміністрація, селищна та сільські ради, громадські організації Районні, міські (міст обласного значення) бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням  коштів з небюджетних джерел Забезпечення належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування військовослужбовців і сімей загиблих учасників антитерористичної операції, поранених учасників АТО.

Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО

2. Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО згідно з порядком, розробленим облдержадміністрацією:

сім’ям загиблих –

10000 грн.;

поранених – 5000 грн.

2014-2015 Управління соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації Обласний бюджет, районні та міські (міст обласного значення) бюджети В межах бюджетних призначень Матеріальна підтримка членів сімей загиблих та поранених учасників АТО
3. Придбання житла для членів сімей загиблих у зоні АТО військовослужбовців, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов 2014-2015 Управління капітального будівництва, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Державний бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО
4. Виявлення та облік членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку 2014-2015 Райдержадміністрація, селищна та сільські ради, відділення міжрайвійськкомату, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Не потребує Не потребує Обстеження житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО
5. Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують 2014-2015 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Поліпшення житлових умов  учасників АТО та членів їх сімей
6. Забезпечення учасникам АТО та членам сімей загиблих можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із державної (комунальної) власності для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 2014-2015 Відділ Держземагентства у Компаніївському районі, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Не потребує Не потребує Поліпшення майнового стану учасників АТО, членів сімей загиблих (соціально-побутових умов)
7. Встановлення додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій та членам сімей загиблих в АТО 2014-2015 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
8. Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей загиблих учасників АТО та поранених учасників АТО, які втратили працездатність.

Вручення подарунків дітям учасників АТО до новорічних та державних свят

2015 Управління соціального захисту населення, відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Обласний, районні, міські (міст обласного значення) бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей загиблих
9. Забезпечення безкоштовним дворазовим харчуванням учнів 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів – дітей загиблих  під час проведення АТО. Одноразовим харчуванням – учнів 5-11 класів 2014-2015 Селищна та сільські ради, відділ освіти райдержадміністрації Районні, міські (міст обласного значення) бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей загиблих
10. Забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням

вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО

2014-2015 Селищна та сільські ради, органи місцевого самоврядування, відділ освіти райдержадміністрації Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО
11. Звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах 2014-2015 Відділ освіти, відділ культури, туризму і культурної спадщини, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування Не потребує Не потребує Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
12. Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться або загинув у зоні АТО 2014-2015 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
13. Надання психологічної допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО 2014-2015 Компаніївська центральна районна лікарня, громадські організації (за згодою) Не потребує Не потребує Психологічна реабілітація
14. Створення Координаційного центру допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень у ході АТО, членам їх сімей та сім’ям загиблих військовослужбовців Жовтень    2014 року Сектор з питань інформаційної діяльності, головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації Не потребує Не потребує Координація допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень у ході АТО, членам їх сімей та сім’ям загиблих військовослужбовців
15. Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав постраждалих, членів сімей загиблих під час проведення АТО 2014-2015 Районне управління юстиції, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Правова допомога
16. Надання комплексу соціальних послуг сім’ям військовослужбовців, загиблих і поранених учасників АТО 2014-2015 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, коли батьки не можуть належним чином виконувати батьківські обов’язки
17. Надання допомоги сім’ям загиблих учасників АТО та померлих в результаті поранення в організації та проведенні похорону 2014-2015 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Виявлення гуманізму та співчуття сім’ям загиблих учасників АТО
18. Налагодження співпраці з громадськими, благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, які її потребують 2014-2015 Сектор з питань інформаційної діяльності, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Залучення гуманітарної допомоги
19. Забезпечення розповсюдження інформації про можливість та форми отримання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів суб’єктам підприємницької діяльності, які є учасниками АТО та членам їх сімей 2014-2015 Селищна та сільські ради, районний центр зайнятості, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації В межах бюджетних призначень Поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності про можливість фінансової допомоги
20. Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах 2014-2015 Районний центр зайнятості В межах бюджетних призначень Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів
21. Організація безкоштовних курсів комп’ютерної грамотності для учасників АТО та членів їх сімей  та комп’ютерних тренінгів для дітей дошкільного і середнього шкільного віку на базі районних  бібліотек 2014-2015 Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації В межах бюджетних призначень Сприяння соціалізації громадян, у тому числі дітей, які зазнали стресових впливів
Медичне обслуговування
22. Надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО медичними  закладами первинного рівня, організація роботи виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних бригад 2014-2015 Компаніївська центральна районна лікарня, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Районні, міські (міст обласного значення) бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я
23. Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовців і поранених учасників АТО, членів їх сімей 2014-2015 Компаніївська центральна районна лікарня, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Районні, міські (міст обласного значення) бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я
24. Забезпечення позачергового санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів та дітей із сімей учасників АТО в разі наявності медичних показань 2014-2015 Компаніївська центральна районна лікарня Державний бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я дітей із сімей учасників АТО
РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО
25. Систематичне висвітлення у засобах масової інформації стану виконання заходів даної Програми 2014-2015 Сектор з питань інформаційної діяльності, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Поінформованість населення про виконання заходів даної Програми
Увічнення пам‘яті про загиблих героїв в зоні АТО
26. Встановлення на території населених пунктів району пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим в АТО українським військовослужбовцям 2014-2015 Райдержадміністрація, Селищна та сільські ради, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Увічнення пам’яті про загиблих героїв
27. Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків у населених пунктах району з метою увічнення пам’яті про загиблих героїв 2014-2015 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Увічнення пам’яті про загиблих героїв
Збереження історичної пам‘яті про земляків-героїв – учасників АТО
28. Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО 2014-2015 Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації, селищна та сільські ради Районні, міські (міст обласного значення) бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Підвищення рівня патріотизму серед населення
29. Розгляд питання щодо присвоєння навчальним закладам імен загиблих за незалежність і територіальну цілісність України героїв 2014-2015 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради В межах бюджетних призначень на галузь “Освіта” Вшанування пам’яті героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України
Патріотичне виховання молодого покоління
30. Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу 2014-2015 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Виховання патріотизму у дітей та молоді
31. Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України 2014-2015 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Виховання патріотизму у дітей та молоді
32. Вирішення питання щодо розширення кола учнів, які вивчають курс “Захист Вітчизни” 2014-2015 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради В межах бюджетних призначень на галузь “Освіта” Виховання патріотизму у дітей та молоді, готовності захищати Батьківщину


 

                                        

 

Залишити відповідь