Про нову редакцію Статуту комунального закладу Компаніївської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Компаніївської районної ради Кіровоградської області

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 червня 2017 року                                                                    №186

 

смт Компаніївка

 

 

Про нову редакцію Статуту комунального закладу

Компаніївської районної дитячо-юнацької

спортивної школи «Юність» Компаніївської районної

ради Кіровоградської області

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року №993 «Про затвердження положення дитячо-юнацької спортивної школи» та на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Компаніївської районної державної адміністрації від 23 лютого 2016 року №40-р «Про затвердження структури районної державної адміністрації» про об`єднання відділів та з метою приведення установчих документів закладу у відповідність чинному законодавству комунального закладу районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу Компаніївської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Компаніївської районної ради Кіровоградської області.
 2. Доручити директору комунального закладу Компаніївської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Компаніївської районної ради Кіровоградської області здійснити перереєстрацію Статуту комунального закладу Компаніївської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Компаніївської районної ради Кіровоградської області.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 15 листопада 2012 року №163.
 4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                        В.Спіктаренко

 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
18 Стадник Микола Васильович ЗА
19 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ПОКИНУВ ЗАЛ ЗАСІДАНЬ
22 Циганенко Ігор Васильович ЗА
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

від 15 червня 2017 року №186

 

СТАТУТ

комунального закладу районної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність»

(нова редакція)

 

смт Компаніївка


 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  • КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РАЙОННА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “ЮНІСТЬ” (надалі – КЗ РДЮСШ) є позашкільним навчальним закадом спортивного профілю – заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
  • КЗ РДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерста молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячу юнацько-спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 05.11.2008 року №933 (із змінами) та власним статутом.
  • Головною метою діяльності КЗ РДЮСШ “Юність” є сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту в Компаніївському районі Кіровоградської області, виховання громадянина України, розвиток спортивних здібностей і обдарувань, забезпечення умов для самореалізації особистості.
  • Головні завдання КЗ РДЮСШ “Юність”:
  • реалізація Державної політики в галузі фізичної культури і спорту;
  • реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • створення умов для вільного розвитку особистості, задоволення потреб дітей, підлітків та студентської молоді у позашкільній освіті, змістовного дозвілля та пошуку його нових форм;
  • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
  • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації відповідно до її інтересів та здібностей;
  • формування здорового способу життя вихованців, профілактика бездоглядності, правопорушень;
  • виховання учнівської молоді:

– поваги до Конституції України, Державних Символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також, інших націй і народностей;

– шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

– свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

 • КЗ РДЮСШ “Юність” працює на принципах демократії, гуманізму та добровільного вибору видів діяльності за інтересами дітей, незалежно від політичних, суспільних та релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, рівності умов для кожної дитини для реалізації її здібностей, таланту; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання.
 • Мова навчання і виховання в КЗ РДЮСШ “Юність” визначається відповідно до Конституції України та діючого законодавства України.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ РДЮСШ “Юність”

2.1 Форма власності – комунальна. КЗ РДЮСШ “Юність” користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Компаніївка (далі – спільної власності) на основі права оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, що здійснюється за згодою власника у встановленому порядку та у межах чинного законодавства.

2.2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РАЙОННА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “ЮНІСТЬ” є правонаступником прав та обов`язків дитячо-юнацької спортивної школи “Юність”.

2.3 Повне найменування закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РАЙОННА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “ЮНІСТЬ”.

2.4. Скорочене найменування закладу: КЗ РДЮСШ “Юність”.

2.5. За своїм правовим статусом КЗ РДЮСШ “Юність” є неприбутковою бюджетною установою.

2.6. КЗ РДЮСШ “Юність” є юридичною особою, яка має відповідне майно, бюджетний та інші рахунки в банківських установах , органах Державного казначейства, власну печатку та бланки з найменуванням закладу.

2.7. Юридична адреса КЗ РДЮСШ “Юність”: вул. Шевченка, буд. 107, смт. Компаніївка, Кіровоградська область, 28400.

2.8. Засновником КЗ РДЮСШ “Юність” є Компаніївська районна рада (код ЕДРПОУ 24713414, юридична адреса — Кіровоградська область, Компаніївський район, смт Компаніївка, вул. Паркова, буд. 4). Заклад створено згідно з рішенням сесії Компаніївської районної ради двадцять четвертого скликання від 18 вересня 2003 року №185.

2.9. Галузеву політику та розвиток КЗ РДЮСШ “Юність” здійснює відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації.

2.10. Зміни та доповнення до Статуту КЗ РДЮСШ “Юність” вносяться згідно чинного законодавства.

2.11. КЗ РДЮСШ “Юність” у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

2.12.  КЗ РДЮСШ “Юність” не несе відповідальність за зобов’язання засновника.

 • Засновник не несе відповідальність за зобов’язання КЗ РДЮСШ “Юність”.
 • КЗ РДЮСШ “Юність” за своїми зобов’язаннями несе відповідальність за належне йому майно, згідно з чинним законодавством України. Підстави і умови матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників КЗ РДЮСШ “Юність” визначаються діючими правовими нормами трудового законодавства.
 • КЗ РДЮСШ «Юність» у своїй структурі може мати відділення з певних видів спорту, інші підрозділи, що передбачені структурою КЗ РДЮСШ «Юність» та відповідають законній діяльності спортивної школи.
 • Структура КЗ РДЮСШ «Юність» затверджується засновником за погодженям галузевого органу виконавчої влади.
 • КЗ РДЮСШ «Юність» діє в межах штатного розпису затвердженого засновником за погодженням із галузевим органом виконавчої влади, маючи не менше чотирьох ставок тренерів-викладачів, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці. У КЗ РДЮСШ «Юність» повинні діяти відділення не менше як з двох видів спорту.
 • Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати такі групи:
  • початкової підготовки, під час якої здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;
  • базової підготовки, під час якої продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого – третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого – п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;
  • спеціалізованої підготовки, в процесі якої продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;
  • підготовки до вищої спортивної майстерності, під час якої здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
 • КЗ РДЮСШ «Юність» може надаватися категорія в порядку встановленому Міністерством молоді та спорту України, за результатами атестації та перевірки в межах чинного законодавства.
 • Утворення, реформа та ліквідація спортивної школи здійснюється в встановленому порядку згідно чинного законодавства.
 • Зміни до статуту КЗ РДЮСШ «Юність» вносяться сесією Компаніївської районної ради за поданням відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації, згідно чинного законодавства України.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ РДЮСШ “Юність”

3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота КЗ РДЮСШ “Юність” проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються  Міністерством молоді та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи КЗ РДЮСШ “Юність”є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлюючі заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи КЗ РДЮСШ “Юність” є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

3.2. Навчальний рік у КЗ РДЮСШ “Юність” починається з 1 вересня навчального року.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

3.3. Тривалість навчальної години в КЗ РДЮСШ “Юність” становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття КЗ РДЮСШ “Юність” не може перевищувати:

– у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки – двох навчальних годин;

– у групах базової підготовки першого – третього років навчання – трьох навчальних годин;

– у групах базової підготовки четвертого – п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності – чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

3.4. Режим щоденної роботи КЗ РДЮСШ “Юність” визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах КЗ РДЮСШ “Юність” працює за окремим планом, затвердженим її директором.

Адміністрація КЗ РДЮСШ “Юність” створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників закладу безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

3.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи КЗ РДЮСШ “Юність” установлюються відповідно до нормативно-правових норм визначених в межах чинного законодавства та навчальних програм з видів спорту.

Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором КЗ РДЮСШ “Юність” і має становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

3.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік складає директор КЗ РДЮСШ “Юність” та подає для затвердження засновнику школи за погодженням галузевого органу виконавчої влади до 25 серпня поточного року.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором КЗ РДЮСШ “Юність” до 1 вересня поточного року, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися зміни в установленому порядку.

 • До КЗ РДЮСШ “Юність” приймаються всі особи, які виявили бажання займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до КЗ РДЮСШ “Юність” здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки з медичного закладу про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до КЗ РДЮСШ “Юність”, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Переведення вихованців КЗ РДЮСШ “Юність” відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у КЗ РДЮСШ “Юність” у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

 • Вихованці КЗ РДЮСШ “Юність”, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів КЗ РДЮСШ “Юність” виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем КЗ РДЮСШ “Юність” зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

 • У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між КЗ РДЮСШ “Юність” та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор КЗ РДЮСШ “Юність”, за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

 • Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у період канікул. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.
 • КЗ РДЮСШ “Юність”, виходячи із своїх фінансових можливостей, має право проводити відповідно до вимог законодавства, навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами для них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Міністерством молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки – не більше 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерством молоді та спорту України, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитись постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

КЗ РДЮСШ “Юність” відповідно до затвердженого календарного плану, може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 • Місцем проведення занять та змагань КЗ РДЮСШ “Юність” можуть бути:

– спортивні бази КЗ РДЮСШ “Юність”;

– спортивні зали загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, підліткових клубів за місцем проживання, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

 • Організація медичного супроводження підготовки вихованців КЗ РДЮСШ “Юність” здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерством молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України;

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також, у разі потреби, надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців КЗ РДЮСШ “Юність” лікар або середній медичний працівник здійснює:

 • контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);
 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я, контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також, під час їх проведення;
 • облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
  • Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог чинного законодавства.
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в КЗ РДЮСШ “Юність” є:

 • вихованці;
 • тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • директор та його заступники.

4.2. Вихованці КЗ РДЮСШ “Юність” мають право на:

 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою спортивної школи;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • забезпечення в установленому порядку (виходячи з фінансових можливостей КЗ РДЮСШ “Юність”) спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організацією проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців КЗ РДЮСШ “Юність” харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під

час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України;

 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочень за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення в органах громадського самоврядування КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників КЗ РДЮСШ “Юність”, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці КЗ РДЮСШ “Юність” зобов’язані:

 • поєднувати заняття в КЗ РДЮСШ “Юність” з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватись здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, комунальне, громадське і особисте майно;
 • додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця КЗ РДЮСШ “Юність”.
  • Тренером-викладачем КЗ РДЮСШ “Юність” може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.
  • Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у КЗ РДЮСШ “Юність”, мають право на:
 • внесення керівництву КЗ РДЮСШ “Юність” до органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву КЗ РДЮСШ “Юність” і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, що порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку КЗ РДЮСШ “Юність” та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування КЗ РДЮСШ “Юність”, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів КЗ РДЮСШ “Юність” та інших джерел;
 • вибір науково- та методично-обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до вимог чинного законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям (виходячи з фінансових можливостей КЗ РДЮСШ “Юність”), індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

4.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та КЗ РДЮСШ “Юність” у спортивній школі, зобов’язані:

 • користуватися у роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог статуту КЗ РДЮСШ “Юність”, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • брати участь у роботі тренерської ради КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором КЗ РДЮСШ “Юність”.

4.8. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

Оплата праці тренерів-викладачів КЗ РДЮСШ “Юність” здійснюється відповідно чинного законодавства.

4.9. Перерозподіл або зміна навантаження на тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором КЗ РДЮСШ “Юність” у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор КЗ РДЮСШ “Юність” на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи.

4.11. Тренери-викладачі КЗ РДЮСШ “Юність” організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерства молоді та спорту України.

4.12. Батьки вихованців КЗ РДЮСШ “Юність” або особи, що їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування КЗ РДЮСШ “Юність” з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.
 1. КЕРІВНИЦТВО КЗ РДЮСШ “ЮНІСТЬ”
  • Безпосереднє керівництво КЗ РДЮСШ “Юність” здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником відповідно до законодавства.

На посаду директора КЗ РДЮСШ “Юність” призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 • Призначення (звільнення) директора КЗ РДЮСШ «Юність» відбувається після прийняття рішення сесії Компаніївської районної ради та підписання (розірвання) строкового трудового договору.
 • Директор КЗ РДЮСШ “Юність”:
 • здійснює загальне керівництво КЗ РДЮСШ “Юність”, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис КЗ РДЮСШ “Юність”, контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;
 • забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє КЗ РДЮСШ “Юність” на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КЗ РДЮСШ “Юність”, укладає угоди, відкриває рахунки в банківських установах або органах Державного казначейства;
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження та контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
 • установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки та розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям КЗ РДЮСШ “Юність”, вживає інших заходів заохочення, а також заходи дисциплінарного впливу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на КЗ РДЮСШ “Юність” завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння КЗ РДЮСШ “Юність”.
  • Заступник директора КЗ РДЮСШ “Юність” з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  • Заступник директора КЗ РДЮСШ “Юність” з навчально-тренувальної роботи:
 • несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
 • контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
 • організовує роботу інструкторів-методистів;
 • здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
 • готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
 • координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
 • несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
  • Директор КЗ РДЮСШ “Юність” може мати, відповідно штатного розпису, заступника директора КЗ РДЮСШ “Юність” з адміністративно-господарської роботи, за умов відповідного контингенту вихованців та кількості груп затверджених чинним законодавством та власної матеріально-технічної бази.

Заступник директора КЗ РДЮСШ “Юність” адміністративно-господарчої роботи повинен мати вищу освіту за ступенем «бакалавр» чи «магістр» та досвіду адміністративно-господарської роботи.

 • Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи: несе відповідальність за додержанням матеріально технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані; забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнань.
 • На посаду інструктора-методиста КЗ РДЮСШ “Юність” призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.
 • Інструктор-методист КЗ РДЮСШ “Юність”:
 • здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів КЗ РДЮСШ “Юність” з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
 • веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи КЗ РДЮСШ “Юність”, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу КЗ РДЮСШ “Юність”, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
 • здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та контролює складення та додержання розкладу занять.
  • Посада старшого інструктора-методиста вводиться за умов встановлення КЗ КЗ РДЮСШ “Юність” вищої чи першої категорії.

На посаду старшого інструктора-методиста КЗ РДЮСШ “Юність” призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

5.11. Старший тренер-викладач КЗ РДЮСШ “Юність” виконує обов’язки, визначені для тренерів-викладачів, здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів та за результати виступу спортсменів на змаганнях, здійснює контроль та несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

5.12. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у КЗ РДЮСШ “Юність” утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада КЗ РДЮСШ “Юність”:

 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у КЗ РДЮСШ “Юність”, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки та кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву КЗ РДЮСШ “Юність” пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю КЗ РДЮСШ “Юність”.

Засідання тренерської ради КЗ РДЮСШ “Юність” проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

5.13. Органом громадського самоврядування КЗ РДЮСШ “Юність” є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, представники батьківського комітету. Загальні збори колективу КЗ РДЮСШ “Юність” скликаються не рідше одного разу на рік.

5.14. У період між загальними зборами може діяти рада КЗ РДЮСШ “Юність”, діяльність якої регулюється цим статутом.

Рада КЗ РДЮСШ “Юність” розглядає питання щодо перспективного розвитку КЗ РДЮСШ “Юність”, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

5.15. У КЗ РДЮСШ “Юність” за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЗ РДЮСШ “ЮНІСТЬ”

6.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ РДЮСШ “Юність” провадиться відповідно до законодавства та Статуту закладу.

6.2.  Фінансування КЗ РДЮСШ “Юність” здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетних призначень засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3. Обсяг бюджетних асигнувань КЗ РДЮСШ “Юність” забезпечується засновником  відповідно затвердженого штатного розпису, потреб діяльності закладу та не залежить від наявності інших джерел фінансування.

6.4. КЗ РДЮСШ “Юність” у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована КЗ РДЮСШ “Юність”;
 • надавати в установленому порядку платні послуги;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту КЗ РДЮСШ “Юність”.

6.5. Матеріально-технічна база КЗ РДЮСШ “Юність” включає адміністративні приміщення та спортивні бази, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. Вартість матеріально-технічної бази КЗ РДЮСШ “Юність” відображається в її самостійному балансі.

6.6. Майно КЗ РДЮСШ “Юність” є спільною власністю територіальних горомад сіл, селища району і закріплюється за ним на праві повного оперативного управління. Здійснюючи право  повного оперативного управління КЗ РДЮСШ “Юність” володіє, користується та розпоряджається зазначеним рухомим та нерухомим майном за погодженням засновником у встановленому порядку.

6.7. КЗ РДЮСШ “Юність” забезпечує збереження переданого йому для користування майна, утримує та експлуатує основні засоби у відповідності з технічними правилами і вимогами охорони праці та техніки безпеки. Майно, що стало непридатним до подальшого використання, КЗ РДЮСШ “Юність” має право списувати за погодженням із галузевим органом виконавчої влади. Акти на списання затверджуються засновником відповідно до діючого порядку.

 • Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття) до іншої (з іншої) форми власності та придбання об’єктів спільної власності району здійснюється на підставі відповідного рішення сесії районної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Збитки, заподіяні КЗ РДЮСШ “Юність” в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 • Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в КЗ КЗ РДЮСШ«Юність» здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
 • За стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності безпосередньо відповідає бухгалтер КЗ РДЮСШ “Юність”.
 • Перелік документів, які повинна мати КЗ РДЮСШ “Юність”, порядок обліку та звітності затверджуються Міністерством молоді та спорту України.
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗ РДЮСШ “ЮНІСТЬ”

7.1. Загальний контроль за діяльністю КЗ РДЮСШ “Юність” здійснює його засновник та галузевий орган виконавчої влади.

7.2. Безпосередній контроль за діяльністю КЗ РДЮСШ “Юність” здійснює її директор.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю КЗ РДЮСШ “Юність” здійснюється відповідно чинного законодавства.

7.4. Контроль за використанням та збереженням комунального майна КЗ РДЮСШ “Юність” здійснює безпосередньо її директор та засновник закладу.

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ КЗ РДЮСШ “ЮНІСТЬ” У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. КЗ РДЮСШ “Юність” за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

8.2. КЗ РДЮСШ “Юність” має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

8.3. За наявності відповідних умов КЗ РДЮСШ “Юність” може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

Залишити відповідь