Про затвердження районної програми «Територіальна оборона» на 2017 рік

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 15 червня 2017року                                                                     №183

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми  

«Територіальна оборона» на 2017 рік

 

            Відповідно до Конституції України, Законів України від 06 грудня 1991 року №1932-ХІІ «Про оборону України», від 15 січня 2015 року №113-УІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, заслухавши інформацію заступника військового комісара з ТрО Компаніївського районного військового комісаріату Карпуніна В.В. «Про затвердження районної програми «Територіальна оборона» на 2017 рік»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну Програму «Територіальна оборона» на 2017 рік (додається).
  2. Визнати головним розпорядником коштів районної Програми «Територіальна оборона» на 2017 рік районну державну адміністрацію.
  3. Виконання районної Програми «Територіальна оборона» на 2017 рік покласти на районну державну адміністрацію та Компаніївський районний військовий комісаріат.
  4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та створення інформаційного простору.

 

 

Головарайонної ради                                                                    В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
18 Стадник Микола Васильович ЗА
19 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
22 Циганенко Ігор Васильович ЗА
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО 25

Додаток

до рішення районної ради

від 15 червня 2017 року №183

 

Загальна характеристика програми

Районна Програма «Територіальна оборона» на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ «Про оборону України», від 15 січня 2015 року № 113-УІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України.

Розробником Програми є Компаніївський районний військовий комісаріат

Співрозробниками Програми є:

Компаніївська районна державна адміністрація.

Відповідальним виконавцем Програми є районна державна адміністрація спільно з Компаніївським районним військовим комісаріатом.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку з ускладненою обстановкою, зростанням соціальної напруги в Україні, незаконним захопленням створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації окремих територій, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в створенні підрозділів територіальної оборони району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством

Мета програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, обстеження важливих державних та місцевих об’єктів для розроблення планів їх охорони та оборони, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району навчальною базою та предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьбі з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку .

Обґрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем щодо обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, обстеження важливих державних та місцевих об’єктів для розроблення планів їх охорони та оборони, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району навчальною базою та предметами речового майна і спорядження.

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Компаніївського району, які формуються Компаніївським районним військовим комісаріатом.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017 року.

Напрями діяльності і заходи програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони району.

Реалізація заходів програми дасть розв’язати проблеми щодо обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, обстеження важливих державних та місцевих об’єктів для розроблення планів їх охорони та оборони, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району навчальною базою та предметами речового майна і спорядження.

Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування, на суму 200 тис. гривень.

Оцінка ефективності виконання заходів Програми.

Виконання заходів програми дозволить:

підвищити обороноздатність держави;

забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району;

ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;

в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони району.

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Органом управління Програмою в районі є районна державна адміністрація в межах повноважень, здійснюють координацію і контроль за ходом виконання Програми.

Відповідальним за надання звітних матеріалів є Компаніївський районний військовий комісаріат (термін подання звітності що кварталу протягом  року).

Узагальнену інформацію про результати виконання заходів Програми Компаніївський районний військовий комісаріат подає районній державній адміністрації що кварталу протягом  року .

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється районна державна адміністрація.

 

Таблиця 1

ПАСПОРТ

РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ «ТЕРІТОРІАЛЬНА ОБОРОНА» на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Компаніївський районний військовий комісаріат,
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932- XII «Про оборону України»; Закон України від 17 березня 2014 року № 1126-УІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»; Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України»
3. Розробник програми Районна державна адміністрація, Компаніївський РВК
4. Співрозробники програми Районна державна адміністрація
5. Відповідальний виконавець та учасники програми Районна державна адміністрація спільно з Компаніївським районним військовим комісаріатом
6. Термін реалізації програми 2017 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 200 000 грн..
8.1 коштів районного бюджету 200 000 грн..
8.2 коштів інших джерел, не заборонених законодавством
9 Г оловний розпорядник коштів Районна державна адміністрація

 

 

Додаток 1

до районної Програми

Фінансове забезпечення

районної Програми «Територіальна оборона» на 2017 рік

 

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього, тис.грн., у тому числі: 200 тис. грн.. 200 тис. грн..
Кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Примітка: обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної Програми, підлягають уточненню  виходячи з реальних можливостей фінансування.

 

 

 

 

Додаток 2

до районної Програми

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення

районної Програми «Територіальна оборона» на 2017 рік

 

№ з/п Найменування видатків 2017 Всього
1. Придбання пально-мастильних матеріалів для підвозу до палігону на бойове злагодження та виконання стрільб підрозділів територіальної оборони, а також обстеження важливих об’єктів щодо створення планів їх охорони та оборони 24 тис.грн 24 тис.грн
2. Обладнання кімнат зберігання зброї РО та ЗГО (металеві двері, металеві решітки та стайні для зберігання зброї на 121 ствол(автомати)) 36 тис.грн. 36 тис.грн.
3. Закупівля матеріальної бази для проведення занять ( ваго-габаритні макети озброєння, плакати з навчальним матеріалом, виготовлення мішеней) 40 тис.грн. 40 тис.грн.
4. військової форми одягу для організаційного ядра РО та ЗГО (50 комплектів) 100 тис.грн 100 тис.грн.
Всього 200 тис.грн 200 тис.грн

 

 

 

Залишити відповідь