Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 червня 2017 року                                                               №181

 

смт Компаніївка

 

Про звіт голови районної

державної адміністрації про виконання

делегованих повноважень

 

 

На підставі статей 43, 44, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звіт голови районної державної адміністрації Мороза О.О. про виконання делегованих повноважень у 2016 році взяти до відома.
 2. Зняти з контролю рішення районної ради від 20 червня 2013 року №211 «Про звіт голови районної державної адміністрації по виконанню делегованих районною радою повноважень».

 

 

Голова районної  ради                                                              В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович УТРИМАВСЯ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович УТРИМАВСЯ
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна УТРИМАЛАСЬ
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна УТРИМАЛАСЬ
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович УТРИМАВСЯ
18 Стадник Микола Васильович УТРИМАВСЯ
19 Стародубцев Сергій Іванович УТРИМАВСЯ
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
22 Циганенко Ігор Васильович УТРИМАВСЯ
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович УТРИМАВСЯ
УСЬОГО 25

 

Додаток

до рішення районної ради

від 15 червня 2017 року №181

 

Звіт

голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень у 2016 році

 

Компаніївська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації» реалізує повноваження, делеговані районною радою. На території району забезпечується виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення антитерористичної операції в східних регіонах України та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної адміністрації і делегованих районною радою були спрямовані на  всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.

Першочерговими завданнями роботи районної державної адміністрації у 2016 році були:

покращення умов проживання населення;

забезпечення своєчасних та у повному обсязі виплат підвищених заробітних плат у соціально – гуманітарній сфері;

збільшення надходжень до районного бюджету.

Надходження податків і зборів, інших платежів до загального та спеціального фондів районного бюджету у 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 26,9%.

Власні доходи в загальній сумі надходжень займають 18,3% (19990,5тис.грн.)

Дотації з державного бюджету в загальній сумі доходів складають 1,7% (1870,2тис.грн.)

Субвенції з державного бюджету становлять :

2016 рік – 80,0% (87531,6тис.грн.).

2015 році – 83,8% (72251,4 тис. грн.),

Основні обсяги трансфертів – це медична (2015 рік – 10048,0тис.грн. 2016рік – 9570,2тис.грн.), освітня субвенції (2015рік – 22738,5тис.грн., 2016 рік – 22337,1тис.грн.) та субвенція на здійснення програм соціального захисту населення  (2015 рік – 31316,4тис.грн., 2016 рік – 44383,7 тис. грн.)

Серед основних досягнень райдержадміністрації  в 2016 році є те. Що власні надходження до районного бюджету збільшилися на 8212,7 тис.грн., тобто  69,7% відповідно до 2015 року.

Районний бюджет 2016 року складає 109392,3 тис. грн.;

Районний бюджет  2015 року складав 86223,3 тис. грн.

До зведеного районного бюджету приріст доходів (власні надходження, трансферти) у 2016 році  склав 26,9%  або 23168,8 тис. грн. А саме:

до загального фонду – 23,9% 20543,3 тис. грн.

до спеціального фонду (власні надходження установ) в 2016 році надходження збільшилися на 2625,5тис.грн.(у 13,6р.).

Аналіз структури приросту доходів загального фонду районного бюджету показує, що в цілому по бюджету приріст доходів складає 6461,6тис.грн. (54,9%).

Основним  бюджетоутворюючим  податком є  податок та збір  на доходи фізичних осіб, приріст якого у 2016 році склав  55,5% (6450,4тис.грн.).

Показники доходів районного бюджету (без трансфертів) у розрахунку на 1 жителя:

в 2015 році вони складали  2311грн.,

в 2016 році – 3588грн. (збільшено на 1277грн.).

З районного бюджету у 2016 році спрямовано видатки на: заробітну плату, енергоносії, харчування, медикаменти, трансферти населенню, інші та капітальні видатки.

 

Загальний обсяг проведених видатків районного бюджету у 2016 році збільшився проти попереднього року на 23,1% (20026,6 тис.грн.).

Протягом 2016 року вдалося збільшити видатки на:

 • оплату праці – на 18,8%
 • медикаменти – на 51,0%
 • харчування – на 22,6%
 • енергоносії – на 3,9%
 • трансферти населенню – на 38,7%
 • капітальні видатки – у 10,5 рази.

Переважна частина коштів місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення – 96371,5 тис.грн., або 90,2%.

Зокрема за рахунок цих коштів забезпечено:

функціонування 36 бюджетних установ з чисельністю 910,13 штатних одиниць,

фінансування державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги, субсидії) за рахунок субвенцій з державного бюджету – 47686,9 тис. грн.;

За рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено фінансування окремих повноважень, які до 2016 року здійснювалися за рахунок субвенцій з державного бюджету, а саме на:

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – у сумі 198,7 тис. грн.;

Також у 2016 році на фінансування закладів загальної середньої освіти та охорони здоров’я понад обсяги освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету використані власні кошти місцевих бюджетів у сумах відповідно 3786,4 тис. грн. та 1152,2тис.грн., що більше ніж на 15,1% перевищує обсяг зазначених субвенцій.

З місцевих бюджетів надано фінансову підтримку на виконання державних функцій з питань забезпечення:

– законності та правопорядку – 136,5 тис. грн.

– запобігання і виникнення надзвичайних ситуацій – 99,6 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів склали 4449,5 тис. грн. Порівняно з 01 січня 2016 року вони збільшилися у 2,3 рази.

Це є вагомим резервом для вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку територій у поточному році.

Протягом 2016 року на збільшення видатків районного бюджету  залучені додаткові фінансові ресурси у сумі 4395,1тис.грн. від перевиконання доходів загального фонду та вільних залишків коштів, що склалися на початок року. Майже половина додаткових ресурсів  спрямовані на капітальні видатки, 31,3% – на захищені видатки (заробітну плату, енергоносії, медикаменти, харчування).

Середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2016 року становить 3422 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду  минулого року становить 121,0  відсотків, або на  593 грн. більше.

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Районною державною адміністрацією вживались заходи щодо збільшення розміру заробітної плати штатних працівників. Зокрема:

Проведено 12 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.

Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення проведено 153 обстеження  підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення,

виявлено 23 підприємства з порушенням, в них 24 тіньових робочих місць, 24 робочих місць легалізовано.

Працевлаштовано на нові робочі місця 92 особи.

Одним із заходів зі сприяння розвитку підприємництва є максимальне спрощення надання адміністративних послуг як для громадян, так і суб’єктів господарювання. З цією метою в районі упорядковується система надання адміністративних послуг.

На сьогодні створено та діє  Центр надання адміністративних послуг, призначено адміністраторів, затверджено переліки адміністративних послуг та інформаційні, технологічні картки.

Станом на 01 січня  2017 року в районі задіяно 6 суб’єктів надання адміністративних послуг. Центром надається 94 адміністративні послуги. Проводиться робота щодо розширення переліку надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. У 2016 році надано 4043 адміністративних послуги:

 • з надання державної реєстрації земельної ділянки – 888
 • видача висновку про погодження документації із землеустрою – 485
 • видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 633
 • видача витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку – 2040.

Передано повноваження щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації бізнесу  районній державній адміністрації. З березня 2016 року створено відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації в кількості 2 штатних одиниць.

Протягом 2016 року зареєстровано суб’єктів господарювання: юридичних осіб – 18, фізичних осіб – 42.

Питання забезпечення населення району доступними та якісними адміністративними послугами знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації.

СОЦЗАХИСТ

У 2016 році на фінансування заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано 47686,9 тис.грн., що більше порівняно з 2015 роком на 39,6%.

Житлові субсидії

За 2016 рік  призначено та профінансовано житлових субсидій населенню 2994 сім’ям на суму 22799,6 тис. грн., з них: субсидії на тверде паливо та скраплений газ 1035 сім’ям. Виплачено готівкою на придання твердого палива та скрапленого газу за 2016 рік 1035 сім’ям на суму 661,7 тис. грн. Спожито субсидій на житлово-комунальні послуги суму 20458,6 тис. грн. Профінансовано за спожиті послуги 10674,6 тис. грн.

Державні допомоги

У 2016 році призначено та виплачено держаних соціальних  допомог на суму  27340,9 тис.грн. коли у 2015 році призначено та виплачено державних соціальних допомог на суму 23040,20 тис.грн. :

 

Допомога переміщеним особам

Забезпечено ведення єдиного обліку внутрішньо переміщених осіб та надання їм допомоги на проживання, відповідно до  постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” та № 505  «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

у 2016 році  призначено 16 особам  та виплачено 266,9 тис грн.

у 2015 році  призначено 31 особі та виплачено 423,2 тис грн.

Соціальний захист та допомога учасникам АТО

Рішенням Компаніївської районної ради від 24 грудня 2015 року №30 затверджено Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2017 роки,

на виконання якої в районному бюджеті на 2016 рік передбачено 258,4 тис. грн.

(В порівнянні 2015р.- 600,90тис.грн., в 2016 році на 342,5 тис. грн. менше.)

У 2016 році учасникам антитерористичної операції, для сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції :

виплачено одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 51 учаснику АТО в розмірі 3 тис. грн.  в загальній сумі 153,00 тис. грн. ,

68 учасників АТО отримали матеріальну допомогу на придбання дров в розмірі 1,55 тис. грн. в загальній сумі 105,4 тис. грн.;

матері загиблого учасника АТО виплачено матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі 3,0 тис.грн.;

1 поранений військовослужбовець отримав одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тис. грн.  ( по 5тис. грн. 2-рази поранений)

7 сімей учасників АТО забезпечено безкоштовним сімейним відпочинком.

6 учасників АТО забезпечено безкоштовними путівками в санаторно-курортні заклади.

В управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 210 військовослужбовця, які отримали посвідчення учасника бойових дій, 3 чоловіки отримали посвідчення інвалідів війни ІІІ гр., 1 військовослужбовець отримав посвідчення II групи, 1 військовослужбовець отримав посвідчення I групи,  та користуються знижкою на житлово-комунальні послуги в розмірі відповідно 75 % та 100%.

У квітні 2016 року районною державною адміністрацією спільно з виконкомами сільських, селищної рад надано допомогу бійцям, які перебувають на території проведення АТО близько 9 тонн харчових продуктів, засобів особистої гігієни, одягу.
Щодо надання земельних ділянок учасникам АТО –

Надано у 2015 році: 16 дозволів на площу 31,5 га;

Надано у 2016 році: 172 дозволи на площу 313,5 га;

91 особа зареєструвала право на земельну ділянку (площа – 164,99га)

З районного бюджету виділено  кошти на фінансову підтримку громадської  організації “Учасники бойових дій та захисники України” у 2016 році 24,0тис.грн. (100% до потреби). (Дана організація створена в 2016 році).

Пільги

Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня:

2015р.  в кількості 450 осіб на загальну суму 222,37 тис. грн.

2016р. в кількості 543 особи на загальну суму 402,91 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком в  2016році збільшилася кількість отримувачів допомоги  на 93 особи  та на 180,54 тис. грн.

Освіта

Загальний фонд заробітної плати по галузі освіти:

у 2015 році склав 14651712 грн.

у 2016 році склав 15572880 грн., що на 921 168 грн. більше, ніж у 2015 р.

На 2017 рік закладено коштів у сумі 28570000 грн.

Середня заробітна плата вчителя з кожним роком стабільно підвищується. Так, у 2015 році середня заробітна плата становила 3415,69 грн., у 2016 р. зросла до 3664,7 грн., а у 2017 році очікуємо середню заробітну плату у сумі 5400 грн.

Виплата за престижність праці вчителя у 2015 році становила 340,9 тис. грн.

У 2016 році – 406,5 тис.грн.

У 2017 році прогнозується дану виплату збільшити у 2,5 рази., тобто 1608,5 тис.грн.

Разом з іншими виплатами також зросла і одноразова матеріальна допомога на оздоровлення вчителів. Порівнюючи з 2015 роком сума зросла на 379800 грн.

2015р. – 278200 грн.

2016р. – 658000 грн.

Планується виплатити у 2017р. 1162900грн.

31 серпня 2016 році створено комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» у складі:

відділення Живанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

віділлення Компаніївської ЗОШ І-ІІІ ст.;

відділення позашкільного навчального закладу “Барви” (рішення сесії районної ради № 84 від 31 серпня 2016 року).

Слайд 30

За рахунок міжнародної технічної допомоги покращено матеріально-технічну базу КЗ «Компаніївське НВО», а саме:

для придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання, інтерактивної дошки і меблів залучено 197,5 тис. грн.,

– закуплено лабораторне обладнання на суму 223, 7 тис. грн. (Обладнання для кабінетів фізики, біології , хімії, географії)

– меблі на суму 45, 6 тис. грн.

 • та програмне забезпечення вартістю 218, 9 тис. грн.

Загальна сума отриманої міжнародної технічної допомоги склала 491,7 тис. грн.

Для відділення позашкільного навчального закладу “Барви” виділено з місцевого бюджету 40000 грн. на придбання музичних інструментів.

У серпні 2016 року придбано шкільний автобус загальною вартістю – 1 млн 320 тис. грн.

Для Живанівського відділення КЗ «Компаніївське НВО» отримано від Уряду Китайської Народної Республіки комплект комп’ютерної техніки на загальну суму 56000 грн.

У грудні 2016 року придбано комп’ютерну техніку з державного бюджету на суму 29,9 тис. грн. та з місцевого бюджету – 121,7 тис. грн.

Придбано Смартдошку та проектор на суму 15 000 грн.

Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми  економічного та соціального розвитку району на 2016 рік залучено кошти:

державного фонду  регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету на реконструкції ЗОШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок в с.Виноградівка ( державний бюджет 1172,3 тис.грн, місцевий бюджет – 150265 грн);

субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на проведення реконструкції ЗОШ І ст. с.Коротяк під влаштування дошкільного навчального закладу (державний бюджет – 2496,2 тис. грн, місцевий бюджет – 74,9 тис. грн.);

За рахунок коштів районного бюджету:

забезпечено придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів на загальну суму 42300 грн.

виготовлено проектно-кошторисну документацію  на реконструкцію покрівлі Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ст. (виділено з районного бюджету кошти в сумі 14,8 тис. грн.);.

виділено 91 000 грн. для реконструкції котелень Червонослобідської ЗОШ І-ІІ ступенів та Виноградівського ЗНЗ.

виділено 70,0 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Калинка» в с. Мар’ївка .

Для Сасівського Дошкільного навчального закладу придбано музичний центр.

За рахунок коштів районного, місцевих бюджетів (селищної, сільських рад) та соціально-відповідального бізнесу і з метою впровадження енергозберігаючих заходів у навчальних закладах району здійснено заміну 54 вікон на енергозберігаючі на суму 172735 грн. та придбано 11 дверей на суму 31374,00 грн.

Національно-патріотичне виховання

З метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання свого громадянського обов’язку із захисту національних інтересів України:

– 03 червня 2016 року на базі Червоновершської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учні Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного, які стали переможцями, взяли участь в обласному етапі даної гри;

– з 06 по 08 жовтня 2016 року на базі Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів пройшли військово-патріотичні збори «Захисник Кіровоградщини». Навчання старшокласників провели досвідчені спеціалісти: військовослужбовці третього окремого полку спеціального призначення м. Кропивницький, обласної федерації панкратіон України, представники медико-психологічної служби «Компас» під керівництвом Вєтрова Олега Миколайовича, координатора проекту «Захисник Кіровоградщини», голови обласного осередку федерації панкратіону України, працівники комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». Школярі з навчальних закладів Компаніївського району прожили за військовим розпорядком, навчалися працювати зі зброєю, розрізняти вибухові пристрої та захищатися від зброї масового знищення, ознайомились з історією рідного краю. Юнаки пройшли навчання зі стройової, тактико-технічної, спеціальної підготовки, з надання першої медичної допомоги в умовах ведення бою, транспортування поранених. На закінчення зборів відбулися заліки з фізичної підготовки, стрільби з пневматичної гвинтівки.

14 жовтня 2016 року учнівська команда від району взяла участь в обласному етапі проекту та зайняла І місце.

Забезпечено оздоровлення дітей в оздоровчих таборах:

2015р. – 676 дітей (51%від загальної кількості дітей,що навчаються)

2016 – 917 дітей (71%від загальної кількості дітей,що навчаються).

Охорона здоров’я

З районного бюджету фінансуються 2 лікувальних заклади: центральна районна лікарня та КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги».

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я станом на 1 січня 2017 року складає 212,25 одиниць, , в т.ч. 34 лікарські посади.

У загальному обсязі використаних коштів 98,2 відсотки складають видатки на фінансування захищених та першочергових статей бюджету. В порівнянні 2015 року з 2016 роком ми бачимо ріст заробітної плати на 484,0 тис.грн (7,7%), по запланованих призначеннях 2017 року в порівнянні з 2016 роком ріст заробітної плати склав 3370,9 тис. грн., ( 49,6%).

в тому числі по основних видах виплат:

по посадових окладах у 2016 році в порівнянні з 2015 роком ріст склав 103,9 тис.грн (2,1%)

по обов’язкових доплатах ріст 140,4 тис. грн., або 23,1%,

по доплатам за роботу в нічний час та у святкові дні ріст 17,5 тис.грн., або 10%.

по виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам ріст 66,9 тис. грн.., або 38,0%.

по обов’язкових доплатах ріст 540,7 тис. грн., або 72,3%,

по доплатам за роботу в нічний час та у святкові дні ріст 54,5 тис.грн., або 28,3%.

по виплаті за чергування вдома ріст на 83,5 тис.грн. або 63,5%

по виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам ріст 101,3 тис. грн., або 41,7%.

За рахунок коштів районного бюджету:

виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи гарячого водопостачання Компаніївської ЦРЛ з використанням відновлювальних джерел енергії (виділено з районного бюджету 28,0 тис. грн.);

виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи опалення(заміщення споживання природного газу)  в Голубієвицькій лікарській амбулаторії (виділено з районного бюджету 35,0 тис. грн.);

на реконструкцію фельдшерсько – акушерського пункту с. Гарманівка (виділено з районного бюджету 50 тис. грн.);

Залучені значні кошти для ремонту та оновлення медичного обладнання. Зокрема, за рахунок коштів районного бюджету

Придбано:

Рентген апарат 20000 грн.

Кисневий концентратор 34800 грн, Фіброгастроскоп 33000 грн

Аналізатор біохімічний 25000 грн.,ЕКГ апарат 24000 грн.

Частково оновлено медичне обладнання: сухожарову шафу та бойлер.

Проведено модернізацію опалювальної системи на суму 61 000 грн.

За рахунок коштів районного, місцевих бюджетів (селищної, сільських рад) проведена заміна вікон та дверей на енергозберігаючі на суму 151 400 грн.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  придбано холодильник для зберігання вакцин та медикаментів.

Сільське господарство

Середньомісячна заробітна плата у галузі сільського господарства за 2016 рік склала 3601 грн. (по області 4017 грн.), що становить 117,8% до рівня 2015 року (3057 грн.). З метою збільшення розміру середньомісячної заробітної плати в даній галузі постійно проводяться зустрічі з керівниками сільгосппідприємств, фермерських господарств.

Сільськогосподарськими підприємствами  району у 2016 році вироблено:

молока 435 тонн,  що у порівнянні з 2015 роком становить 129,5% або на 99 тонн більше

м’яса 7283 тонни, що у порівнянні з 2015 роком становить 112,8% або на 825 тонн більше

яєць 15907 тис. шт.,  що у порівнянні з 2015 роком становить 115,1% або на 2087 тис. шт. більше

У порівнянні до 2015 року збільшилась і врожайність на землях Компаніївщини.

 • У 2016 року сільськогосподарськими підприємствами придбано 38 одиниць нової сільськогосподарської техніки на загальну суму 29780 тис. грн.

Продовжується робота щодо міжнародного співробітництва

У січні 2017

 • У січні 2017 року відбулась зустріч із власниками ТОВ “Георесурс” та представниками французької компанії Vendome Conseils, під час якої обговорено перспективи залучення іноземних інвестицій у розвиток Лозуватського родовища пегматиту
 • У жовтні 2016 року відбулася зустріч з делегацією міста Сюйчжоу провінції Цзянсу Китайської Народної Республіки. Мета візиту – реалізація намірів інвестувати в галузь сільського господарства нашого регіону.

Ремонт доріг комунальної власності

Однією із складових інвестиційної привабливості території є розвиток інфраструктури.

На ремонт доріг в селі Мар’ївка з районного бюджету виділено 50 тис. грн.

Нажаль, стан автомобільних доріг не задовольняє ні населення, ні інвесторів. Питання потребує негайного вирішення і залишається на контролі.

БУДІВНИЦТВО

 • Видано 10 містобудівних умов і обмежень
 • Видано 3 будівельні паспорти
 • Виділено 77800 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації:
  • Голубієвицька амбулаторія – реконструкція системи опалення – 35000 грн.
  • Реконструкція покрівлі Голубієвицької ЗНЗ – 14800 грн.
  • Реконструкція системи гарячого водопостачання Компанівської ЦРЛ – 28000 грн.

КУЛЬТУРА

Бюджет 2016 галузі „культура” затверджено на загальну суму 2541,2 тис.грн. у порівнянні з 2015 роком – 2463,0 тис. грн., ріст складає 3%.

Структура профінансованих видатків за рахунок бюджетних призначень загального   фонду (бюджет розвитку) спрямована на:

– заробітну плату з нарахуваннями – 82,7 % (2156,8 тис. грн.);

 • енергоносії – 6,4 % (193,9 тис. грн.);

– поточні ремонти – 1,0 % (174,2 тис. грн.);

 • оплата послуг (крім комунальних) – 1,6% (16,2 тис. грн.).

Середня заробітна плата   за 2016 рік складає  2608 грн.,  проти 2332 грн.

У 2017 році прогнозується середня заробітна плата 3778 грн.

Протягом року бюджет галузі уточнено на 6% та профінансовано у сумі 2683,0 тис.грн.

– заробітну плату з нарахуваннями – 82,5% (2212,5 тис.грн.);

 • енергоносії – 6,8% (181,3 тис. грн.);

– поточні ремонти – 9,5% (255,7 тис. грн.);

 • оплата послуг (крім комунальних) – 1,2 % (33,5 тис.грн.).

Як результат:

Для забезпечення культурних потреб населення району в галузі «Культура» повністю збережена мережа закладів культури району системи Міністерства культури України: 21 клубний заклад, 21 бібліотека, історичний музей Компаніївського району, Нечаївський літературно-меморіальний музей Юрія Івановича Яновського, дитяча музична школа.

Збережено кадровий потенціал, що забезпечував діяльність закладів культури і мистецтв району, який налічує  80 осіб, з них 77 дипломованих, у тому числі 59 мають фахову освіту (вищу та середньо-спеціальну).

Всі працівники працюють в режимі повної зайнятості з урахуванням нормативів навантаження.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури протягом 2016 року проведено:

заміну вікон на енергозберігаючі склопакети на загальну суму 36000 грн.;

проведено капітальний ремонт покрівлі гаража Компаніївського РБК (20,0 тис.грн.),  заміну 13 вікон РБК (61,6 тис.грн.), заміну дверей районної бібліотеки для дітей (5,0 тис. грн.).

проведено поточний ремонт приміщення, влаштування внутрішньої вбиральні Компаніївської дитячої музичної школи (24,0 тис.грн.), поточний ремонт Нечаївського літературно-меморіального  музею Ю.Яновського (4,0 тис. грн.), Компаніївського районного Будинку культури (20,0 тис. грн.).

Встановлено нові системи опалення у 2 закладах (44,1 тис.грн.): електричне опалення для Нечаївського літературно-меморіального музею Ю.Яновського (22,5 тис.грн.)  встановлено  інфрачервоні панелі для центральної районної бібліотеки  (21,6 тис. грн).

Поповнено основні фонди 3 закладів: придбано меблі та встановлено грати  для історичного музею Компаніївського району (8,0 тис.грн.) сценічні костюми та комп’ютерну техніку для районного Будинку культури (27,0 тис.грн.), комп’ютерну техніку для Централізованої бібліотечної  системи (20,6 тис грн.).

З метою  забезпечення належного стану протипожежного захисту закладів культури використано кошти в сумі 34,14 тис.грн. – проведено ремонт електрообладнання Дитячої музичної школи, районної бібліотеки, Нечаївського літературно-меморіального музею Ю.Яновського.

Протягом року забезпечено:

участь в заходах міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів:

міжнародній акції «Ніч музеїв» історичним музеєм Компаніївського району, провівши культурно-мистецьку акцію «Ніч в історичному музеї», до якої долучилися студенти Компаніївського технікуму ветеринарної медицини та учнівська молодь (18 травня 2016 року);

міжнародній агропромисловій виставці «АгроЕкспо-2016». Делегація Компаніївського району відзначена Дипломами за І місце в номінації «Покровська смакота» та ІІ місце в номінації «Зелена  краса» (2 жовтня 2016 року);

ХХV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». Гідно представили район своїм співом аматори Компаніївського районного Будинку культури: Людмила Таран, вокальний дует у складі Віктора та Владислава Найди. За вагомий внесок у збереження і популяризацію народно – пісенної творчості Кіровоградщини та багаторічну участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі  вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» творча делегація відзначена Дипломом та пам’ятним сувеніром (21-22 травня 2016 року);

міжрегіональній туристичній виставці «Кіровоградщина запрошує 2016» (30 вересня 2016 року);

мистецькому проекті «Відкриваємо нові таланти» в рамках культурно-мистецької акції «Майстри мистецтв дітям» Кіровоградської обласної філармонії. До концертної програми академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни», ансамблю «Єлисавет-ретро» Кіровоградської обласної філармонії були долучені кращі виконавці від району: Яна Бевзенко, учениця класу вокального співу Компаніївської дитячої музичної школи (викладач Віктор Капінос), Софія Годованюк, учасниця гуртка художнього читання Компаніївського районного Будинку культури (керівник Стефанія Охват), Настя Тарасенко, учениця 3 класу КЗ «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» (керівник Людмила Безугла), хореографічний колектив «Вікторія» Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету (керівник Вікторія Овчіннікова). Учасники проекту нагороджені пам’ятними відзнаками Дипломами за участь у мистецькому проекті Відкриваємо нові таланти (10 листопада 2016 року);

обласному огляді-конкурсі театрального мистецтва «Театральна весна Кіровоградщини» (театр малих форм «Промінь» районного Будинку культури  отримав Диплом І ступеню, 12 березня 2016 року).

новорічному концертно-театралізованому дійстві, що пройшло на головній площі області у «Різдвяному містечку».

Започатковано культурно-мистецький проект «Народна велич піснею озветься». Проведено на високому організаційному та творчому рівні культурно-мистецькі заходи та урочисту «Ходу вишиванок»,  урочисте підняття Державного Прапора України.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ у 2017 РОЦІ:

покращення умов проживання населення;

підвищення якості надання освітніх, медичних, культурних послуг;

подальший розвиток дорожньої інфраструктури;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;

сприяння децентралізаційним процесам.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                              О.МОРОЗ

 

Залишити відповідь