Про звіт головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 черня 2017 року                                                                                 №176

 

смт Компаніївка

 

Про звіт головного лікаря КЗ «Центр

первинної медико-санітарної допомоги

Компаніївського району

 

Керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Звіт головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району» взяти до відома.

 

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
18 Стадник Микола Васильович ЗА
19 Стародубцев Сергій Іванович ПОКИНУВ ЗАЛ ЗАСІДАНЬ
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
22 Циганенко Ігор Васильович ЗА
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО 24


Додаток

до рішення районної ради

від 15 червня 2017 року №175

 

Довідка

про звіт головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району»

 

КЗ «ЦПМСД Компаніївського району» функціонує з 01.07.2013 року (рішення районної ради №207 від 11.04.2013 року), як юридична особа до складу центру входять: Лозуватська амбулаторія ЗПСМ, Голубієвицька та Компаніївська лікарські амбулаторії, 2 фельдшерсько-акушерських пункти, 17 фельдшерських пунктів, інформаційно-аналітичний кабінет, адміністративно-управлінський та допоміжний персонал.

В КЗ «ЦПМСД» працює 63 працівників (лікарів – 7 осіб, середніх медичних працівників 29 осіб, санітарок – 20 осіб, спеціалістів та робітників – 7 осіб).

Для надання невідкладної медичної допомоги в І кварталі 2017 року придбанно медикаментів  та вакцин на загальну суму 109.270 тис грн.

В своїй діяльності КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району» керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, наказами МОЗ України, нормативно-правовими актами департаменту охорони здоров’я, облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та статутом.

Основним завданням центру є надання первинної медичної допомоги населенню району.

В районі обслуговування КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району» проживає 15 325 жителів з них 4 402 осіб міського населення, 10923 – сільського населення, підлітків -442, дітей  2377 .

Отримана ліцензія в МОЗ України на медичну практику та на роботу з наркотичними препаратами, психотропними  речовинами та прекурсорами.

В І кварталі 2017 року лікарями центру прийнято 9342 хворих, в тому числі сімейними лікарями Компаніївської ЛА 4229 хворих, педіатрами  2868, оглянуто вдома  406 хворих. Лікарем Лозуватської амбулаторії ЗПСМ прийнято  1784  хворих, вдома оглянуто 452 хворих. Лікарем Голубієвицої ЛА прийнято 461 хворий, вдома оглянуто 107 хворих. Кількість відвідувань на одного мешканця в центрі склала 0,67.

Демографічна ситуація в районі погіршилась: зменшилась народжуваність до 1.11 (2,29 в 2016 році), показник загальної смертності зріс до 4,89 проти 4,72 в 2016 році. Природний приріст населення зменшився до – 3.78 (- 2.46 в 2016 році). Показник дитячої смертності 0 проти 50 .0 в 2016 році. Показник материнської смертності 2857.14 в 2016 році, проти 0 в 2017 році.

Матеріально – технічна база ЛПЗ центру потребує покращення. Необхідно вирішити питання виділення окремого приміщення для КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району». Компаніївська ЛА немає власного приміщення, функціонує на базі розрізнених кабінетів орендованих в Комнаніївській ЦРЛ. Потребують ремонту більшість фельдшерських пунктів, покрівля Голубієвької ЛА, в аварійному стані приміщення Першотравенського, Братерського фельдшерських пунктів.

Телефонним зв’язком забезпечено 100% лікувальних закладів, холодильниками  90.9%, без холодильників Братерський та Семенівський фельдшерські пункти, де працюють фельдшери-сумісники з сусідніх ФП. Вакцини зберігаються в холодильниках за основним місцем роботи. Для збереження холодового ланцюга всі лікувальні заклади забезпечені сумками-холодильниками.

В порівнянні з 2016 роком зменшився показник первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення до 17.7 на 10,0 тис. працездатного населення проти 21.1.  Серед дитячого населення показник збільшився до 3,5 проти 3.4.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу 64.5 проти  85.0 в 2016 році, у зв’язку з недопостачання вакцин.

Зменшилось число флюорографічних обстежень на 1000 населення до 166.0 проти 189.8 в 2016 році.

Подано заявку в обласний протитуберкульозний диспансер на роботу пересувного флюорографа в районі ( травень-червень 2017 року).

Згідно графіку здійснюються виїзди бригади лікарів в ЛПЗ району. В І  кварталі 2017 року здійснено 18 виїздів, оглянуто 2107 осіб, виявлено 1997 хворих, 479 осіб потребують «Д» нагляду , 452  – амбулаторного лікування, 48 – потребують дообстеження в обласних лікувальних закладах.

Висновки: проведений аналіз показників роботи ЛПЗ КЗ «ЦПМСД Компаніївського району» свідчить про  недостатній рівень матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, погіршення демографічної ситуації, напружену кадрову ситуацію,зменшення числа флюорографічних обстежень.

Пропозиції: з метою покращення показників роботи КЗ «ЦПМСД Компаніївського району» необхідно:

1.Збільшення видатків в 2017 році на медикаментозне забезпечення закладів охорони здоров’я, збільшення фінансування місцевих програм з онкології, туберкульозу, забезпечення ліками пільгових категорій населення, для проведення косметичних ремонтів фельдшерських пунктів, для придбання необхідного обладнання та оргтехніки.

2.Вирішення кадрового питання та забезпечення умов закріплення медичних працівників на селі. Головною проблемою розвитку охорони здоров’я району являється підготовка лікарів – загальної практики сімейної медицини (в наявності 3 сімейних лікаря, необхідно 8, з розрахунку 1500 жителів на 1 одного сімейного лікаря).

3.Приведення штатного розпису КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївського району» до нормативу згідно вимог наказу  МОЗ  України №585 від 21.08.2014 року.

4.Виділення окремого приміщення для КЗ «ЦПМСД Компаніївського району».

  1. Продовження роботи по первинному скринінгу населення з метою своєчасного виявлення онкологічних захворювань та туберкульозу. Своєчасне обстеження виявлених хворих.
  2. Залучення населення до флюорографічного обстеження та проведення онкооглядів жінок з цитологією, дообстеження контрольників.
  3. Продовження роботи про активному патронажу вагітних жінок і дітей 1-го року життя з метою профілактики випадків дитячої та материнської смертності.
  4. Активізація санітарно-освітньої роботи серед населення району по формуванню здорового способу життя.

 

 

Головний лікар КЗ «ЦПМСД

Компаніївського району»                                                             Ткаченко Є.Ю.

 

Залишити відповідь