Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 червня 2017 року                                                               №173

 

смт Компаніївка

 

 

Про звіт про виконання районного

бюджету за І квартал 2017 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року по доходах у сумі 42880,5 тис.грн, у тому числі загальному фонду – 42479,0 тис.грн, спеціальному фонду – 401,5 тис.грн; по видатках у сумі 42252,4 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 41990,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 261,5 тис.грн.

 

Голова районної ради                                                                  В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
18 Стадник Микола Васильович ЗА
19 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
22 Циганенко Ігор Васильович ЗА
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО 25

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року»

 

За І квартал 2017 року прибуткова частина районного бюджету склала 42880,5 тис.грн, що на 762,9 тис.грн, або 1,8% більше від затверджених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 42479,0 тис.грн, що на 1,5% або 627,9 тис.грн більше від затверджених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 401,5 тис.грн, що на 135,0 тис.грн, або 50,7% більше до затверджених призначень.

Загальний фонд

Із 42479,0 тис.грн надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 5084,3 тис.грн, що на 1747,8 тис.грн, або на 52,4% більше від затверджених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету по податку та збору на доходи фізичних осіб на 51,0% при затвердженому плані 3335,5 тис.грн надійшло 5036,8 тис.грн (перевиконано на 1701,3 тис.грн), що складає 99,1% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 15550,2 тис.грн, або 98,8% відсотків;

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 590,3 тис.грн ,або 69,1%;

– субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 6535,6 тис.грн, або на 95,2%;

  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 943,6тис.грн, або 92,6%.
  • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 2950,5 тис.грн виконано на 100%.
  • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 6597,5 тис.грн, або 100% виконання.
  • Інші субвенції надійшли в сумі 1511,4 тис.грн, або 85,3% до уточнених показників звітного періоду.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за І квартал 2017 року – 401,5 тис.грн, що становить 150,7% затверджених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 355,1 тис.грн, що на 61,2%, або на 134,8 тис.грн більше від затверджених показників. В тому числі:

– 284,1 тис.грн або 131,2% надійшло плати за послуги, що подаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

– 3,3 тис.грн. (або 89,2%) надійшло плати за оренду майна бюджетних установ;

– 67,7 тис.грн надійшло незапланованих благодійних внесків,грантів та дарунків.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за І квартал 2017 року проведені у сумі 41990,9 тис.грн, або на 92,4 відсотків до уточненого плану.

На протязі І кварталу 2017 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис.грн.)

план з урахуванням змін на І квартал 2017 року Фактично виконано за І квартал 2017 року % виконання
Державне управління 270,1 264,4 97,9
Освіта 12968,4 11513,4 88,8
Охорона здоров’я 3986,3 3405,0 85,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 24609,6 23566,5 95,8
Культура і мистецтво 973,4 866,6 89,0
Фізична культура і спорт 108,7 80,9 74,4

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 41990,9 тис.грн витримані таким чином:

Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін на І квартал 2017 року Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за І квартал

2017 року (%)

Державне управління 0,6 0,6
Освіта 28,6 27,4
Охорона здоров’я 8,8 8,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 54,1 56,1
Культура і мистецтво 2,1 2,1
Засоби масової інформації 0,1 0,1
Фізична культура й спорт 0,2 0,2
Інші видатки 1,3 0,8
Інші субвенції, що передаються з районного до сільських та селищного бюджетів. 4,2 4,6
  100 100

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.

план з урахуванням змін на І квартал 2017 року Фактично виконано за І квартал 2017року % виконання
Державне управління 270,1 264,4 97,9
освіта 5351,6 4092,7 76,4
Охорона здоров’я 1035,8 774,3 74,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1150,1 890,4 77,4
Культура і мистецтво 973,4 866,6 89,0
Засоби масової інформації 52,8 52,8 100,0
Фізична культура і спорт 108,7 80,9 74,4
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 346,0 259,4 75,0
Резервний фонд 51,4
Інші субвенції (сільським та селищній радам) 1907,0 1907,0 100,0
Інші видатки 183,1 74,9 40,9
кредитування
всього 11430,0 9263,4 81,0

 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету 34026,8 32727,5 96,2
У тому числі:
– допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам 6865,8 6535,6 95,2
– пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ. 854,5 590,3 69,1
– пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги 15739,2 15550,2 98,8
– компенсація за пільговий проїзд, послуги зв’язку по пільгових категоріях та інші пільги 0 0 0
– по прийомним сім’ям 1019,3 943,6 92,6
Освіта-( загальноосвітні школи ) 6597,5 6477,1 98,2
Охорона здоров’я 2950,5 2630,7 89,2

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за І квартал 2017 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Затверджено з урахуванням змін на І квартал 2017 року Виконано за  І квартал 2017 року
Сума тис.грн % у загальних видатках Сума тис.грн % у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями 11607,8 61,4 11241,8 68,5
медикаменти 0,0 0 0 0
Харчування 375,0 2,0 287,1 1,7
Енергоносії та комунальні послуги 1786,7 9,5 836,8 5,1
Разом  по захищених статтях витрат(без охорони здоровя) 13769,5 72,9 12365,7 75,3
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету 5130,1 27,1 4045,5 24,7
Разом без субвенції з державного бюджету, але включаючи медичну та освітню субвенцію з державного бюджету), субвенцій державному бюджету на на виконання програм соціально-економічного розвитку та інших субвенцій, стабілізаційної дотації , що передаються  до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду 18899,6 100,0 16411,2 100,0
інші субвенції  та стабілізаційна дотація, що передаються сільським та селищній радам 1907,0   1907,0  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 120,0   53,0  
Резервний фонд 51,4    
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету ( без осітньої та медичної субвенції) 24478,8   23619,7  
Всього 45456,8   41990,9  

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить 75,3% до загальної суми витрат без субвенції з державного бюджету (але враховуючи освітню та медичну субвенції з державного бюджету), інших субвенцій та стабілізаційної дотації, що передаються до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.04.2017 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року збільшилися на 488,1 тис.грн і склали 4699,2 тис.грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за І квартал 2017 року становила 261,5 тис.грн, або 61,9 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

 

(тис.грн)

Найменування галузі Затверджено з урахуванням змін на І квартал 2017 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) Виконано за І квартал 2017 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе.фонду) Рівень виконання
Освіта 206,0 8,4 0 128,9 8,4 62,6
 в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 0 0 0        
Охорона здоров’я 117,4 30,0 30,0 71,5 0 0 60,9
 Соціальний захист і соціальне забезпечення 29,6 29,6 100,0
Культура і мистецтво 31,7 0 0 31,5 99,4
Будівництво 37,8 37,8 0  
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 0 0 0  
Видатки, не віднесені до основних груп 0 0 0  
РАЗОМ 422,5 76,2 30,0 261,5 8,4 0 61,9

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.04.2017 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року збільшились на 140,0 тис.грн і склали 378,4 тис.грн.

 

 

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                       Ю.Панасюк

 

 

Залишити відповідь