Про районну Програму підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 15 червня 2017року                                                                     №172

 

смт Компаніївка

 

Про районну Програму підтримки розвитку

архівної справи на 2017-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 вересня 2016 року № 416-р «Про здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в області»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну Програму підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки (додається).
  2. Рекомендувати районній державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2017 рік передбачити кошти на виконання районної Програми підтримки розвитку архівної справи, під час формування районного бюджету на наступні роки врахувати необхідне фінансування виконання районної Програми підтримки розвитку архівної справи.
  3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заїкін Віктор Григорович ЗА
9 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
10 Комісарук Микола Володимирович ЗА
11 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
12 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
13 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
14 Орловська Наталія Василівна ЗА
15 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
16 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
17 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
18 Стадник Микола Васильович ЗА
19 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
20 Телька Галина Миколаївна ЗА
21 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
22 Циганенко Ігор Васильович ЗА
23 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
24 Шеремет Володимир Іванович ЗА
25 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 15 червня 2017 року №172

 

Районна Програма підтримки розвитку архівної справи

на 2017-2021 роки

 

І. Загальна частина

Районна Програма підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 вересня 2016 року №416-р «Про здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в області» і спрямована на зберігання архівних документів у Компаніївському районі.

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Діяльність архівного відділу райдержадміністрації спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства, соціальний захист населення, забезпечення законних інтересів громадян та держави в документальній інформації, здійснення організаційно-методичного керівництва архівними підрозділами та діловодними службами підприємств, установ та організацій району, поповнення Національного архівного фонду документами, що утворилися в результаті діяльності установ, підприємств та організацій Компаніївського району.

Станом на 01 квітня 2017 року архівний відділ зберігає 3948 справ Національного архівного фонду, за документами яких щорічно виконується запити тематичного та соціально-правового характеру (про реорганізацію підприємств, прийом та звільнення з членів сільгосппідприємств, надання виписів з рішень органів місцевого самоврядування про приватизацію присадибних земельних ділянок, про виділення земельних ділянок під будівництво індивідуальних житлових будинків, про виділення земельної частки).

Матеріально-технічна база архівного відділу районної державної адміністрації не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого існує загроза втрати частини Національного архівного фонду.

Архівний відділ райдержадміністрації має архівосховище, в якому зберігаються документи Національного архівного фонду, яке потребує підключення до центрального пункту автоматичної пожежної сигналізації, а також її щорічне обслуговування, встановлення протипожежних дверей, вікон у сховищі та у робочому кабінеті, поточного ремонту, заправка вогнегасників, встановлення кондиціонеру, придбання виставкового обладнання, витратних матеріалів для виставок. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення стає реальною загрозою безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації – документів.

Таким чином, реалізація районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки дозволить здійснити заходи, спрямовані на розв’язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі та вирішити питання збереженості й використання документів Національного архівного фонду.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду їхнього примноження та використання, забезпечення подальшого розвитку архівної справи для задоволення потреб громадян.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання

Програму планується реалізувати шляхом:

зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу Компаніївської районної державної адміністрації;

створення належних умов для зберігання документів;

підвищення рівня пожежної безпеки приміщення архіву;

створення умов для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету (додаток 1). Обсяги фінансових ресурсів районного бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

Розрахунок щодо фінансового забезпечення районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки (додаток 2) за рахунок коштів районного бюджету в частині підключення до центрального пункту автоматичної пожежної сигналізації, а також її щорічне обслуговування, встановлення протипожежних дверей, вікон у сховищі та у робочому кабінеті, поточного ремонту, заправка вогнегасників, встановлення

кондиціонеру, придбання виставкового обладнання, витратних матеріалів для виставок. Реалізація заходів Програми буде здійснюватись до 2021 року включно.

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

створення умов для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

забезпечення ефективного використання документів Національного архівного фонду архівним відділом Компаніївської районної державної адміністрації;

задоволення потреб громадян, суспільства і держави в необхідних обсягах інформації;

зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу районної державної адміністрації.

Результативні показники:

За час дії Програми планується збільшення обсягу надходження документів Національного архівного фонду та збільшення виконання тематичних довідок – правового характеру за запитами юридичних та фізичних осіб.

VІ. Напрямки реалізації та заходи Програми

Координація виконання Програми здійснюється архівним відділом Компаніївської районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Додаток 1

до районної Програми підтримки

розвитку архівної на 2017-2021 роки

 

 

Ресурсне забезпечення районної Програми підтримки розвитку архівної справи на 2017-2021 роки

 

 

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми За роками Усього витрат на виконання програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обсяг ресурсів, усього тис.грн. у тому числі: 17,8 36,8 21,8 7,8 2,8 87
Державний бюджет
Районний бюджет 17,8 36,8 21,8 7,8 2,8 87

 

Додаток 2

до районної Програми підтримки розвитку

архівної справи на 2016-2021 роки

 

Розрахунок щодо фінансового забезпечення виконання районної Програми підтримки  розвитку архівної справи на 2017-2021 роки

 

тис.грн.

Строки виконання, роки Орієнтовний обсяг фінансування В тому числі за роками Джерела фінансування
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік Районний бюджет Субвенції з місцевих бюджетів
1 Забезпечення гарантованої збереженості документів 2017-2021
1.1 Виготовлення металевих стелажів для архівного відділу райдержадміністрації (4 м.) 6,0 6,0
1.2 Придбання кондиціонера 9,0 9,0
1.3 Проведення поточного ремонту приміщення 6,0 6,0
1.4 Придбання шаф для зберігання облікових документів, стільців 13,0 5,0 18,0
1.5 Придбання виставкового обладнання, витратних матеріалів для виставок (для архівного відділу райдержадміністрації) 1,0 1,0
2 Підвищення рівня пожежної безпеки приміщення та забезпечення його охорони:
2.1 Підключення до центрального пункту автоматичної пожежної сигналізації, а також її щорічне обслуговування 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12
2.2 Встановлення в сховищі протипожежних дверей ІІ типу 10,0 10,0
2.3 Обслуговування вогнегасників 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0
2.4 Встановлення вікон у архівосховищі у архівному відділі 9,0 9,0
3. Забезпечення ефективного використання документів
3.1 Придбання процесора 8,0 8,0
Придбання багатофункціонального пристрою (принтер, ксерокс) 6,0 6,0
Разом 17,8 36,8 21,8 7,8 2,8 87

 

Залишити відповідь