Про районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017 – 2020 роки

images
КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 березня 2017 року                                                                         №157

смт Компаніївка

 

Про районну програму сприяння розвитку

громадянського суспільства в

Компаніївському районі на 2017 – 2020 роки

 

         Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №234 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року №976 і від 03 листопада 2010 р. №996», п.3 рішення шостої сесії сьомого скликання Кіровоградської обласної ради від 26 серпня 2016 року №127 «Про обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області на 2016-2020 роки» та з метою сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства району

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017-2020 роки, що додається.
  2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити реалізацію заходів районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017 -2020 роки (далі – Програма).
  3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та розвитку інформаційного простору.

 

Голова районної ради                                                                   В. Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ВІДСУТНІЙ
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 23 березня 2016 року №157

 

Районна програма

сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017-2020 роки

 

                                      І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В районній програмі сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) основні поняття вживаються у такому значенні:

громадянське суспільство ‑ це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів; це сфера добровільних колективних дій задля спільних інтересів, цілей і цінностей;

громадянське об’єднання – добровільне об’єднання фізичних та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;

інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) або організації громадянського суспільства (ОГС) – це громадські об’єднання, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, волонтерські та релігійні організації, бізнес-асоціації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства України;

громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади – складова механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення ІГС оцінки діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у своїй роботі;

консультації з громадськістю – діяльність органів виконавчої влади, спрямована на залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для вільного доступу до публічної інформації, забезпечення гласності, відкритості та прозорості у діяльності зазначених органів з метою налагодження системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створення умов для участі громадян у розробці проектів таких рішень. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма);

районна програма сприяння розвитку громадянського суспільства – сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку громадянського суспільства у районі, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших залучених ресурсів і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону;

соціальне замовлення – комплекс організаційно-правових заходів з розроблення та реалізації соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших коштів шляхом укладання соціальних контрактів на конкурсній основі. Сферою застосування соціального замовлення є пріоритетні соціальні проблеми, до вирішення яких органи публічної влади залучають недержавних виконавців із числа об’єднань громадян та органів самоорганізації населення;

сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя;

форми заохочення ініціатив громадян та ІГС – надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значущих ініціатив;підтримка органів самоорганізації населення – сприяння райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування представницьким органам, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища  з метою задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів.Районна програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Компаніївської райдержадміністрації.Програма спрямована на:створення організаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики та вирішенні питань місцевого значення, підтримку ініціатив громадських організацій, вшанування пам’яті борців за державну незалежність України;виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та програмою соціально-економічного розвитку Компаніївського району на відповідний рік.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Розвиток громадянського суспільства є однією з найважливіших умов становлення України як європейської держави з високим рівнем демократичних цінностей та консолідації суспільства.

На сучасному етапі становлення держави особливо актуальною є проблема налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС, демократизації усіх сфер державного управління.

Необхідно спрямувати заходи Програми на такі завдання: підвищення рівня громадянської та правової культури; удосконалення умов залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, підтримка волонтерського руху, фінансова підтримка проектів об’єднань громадян, розвиток соціального діалогу, координація заходів з розбудови ІГС.

Станом на 01 січня 2016 року на території Компаніївського району  зареєстровано/ легалізовано 22 районні громадські організації, 5 сільських громадських організацій, 16 первинних осередків, 13 громадських об’єднань, 9 ОСББ.

Аналіз діяльності неурядових громадських організацій Компаніївського району  свідчить, що найбільш численними громадськими організаціями з фіксованим членством є організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального становища окремих цільових груп, що відповідає поточним очікуванням громадян.

Активність громадських організацій вкрай мала. Про свою діяльність  постійно заявляє не більше 30% від загальної кількості громадських об’єднань. Серед них Компаніївська районна організація Організації ветеранів України, Компаніївська районна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», Громадська організація «Учасники бойових дій та захисники України», Компаніївська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України, Громадська організація «Компаніївська районна Федерація Таеквон-до І.Т.Ф.», Компаніївська громадська організація «Взаємодія», Компаніївська районна організація Товариства Червоного Хреста України, Компаніївський районний осередок Всеукраїнської громадської організації „Господарі землі”.

Районна державна адміністрація розглядає ІГС, як рівноправних партнерів з вирішення питань місцевого значення. Стан розвитку відносин райдержадміністрації та  ІГС засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

Дієвим механізмом подальшої взаємодії може стати соціальне партнерство між райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, дорадчо-консультативними органами, бізнесом й ІГС. Однією із сучасних форм такого партнерства є унікальна технологія соціального замовлення.

На вирішення вищезазначених проблемних питань спрямована Програма, яка передбачає проведення райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування та ІГС низки заходів, які потребують відповідної фінансової та інституційної підтримки.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є розвиток співпраці райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району з ІГС щодо проведення консультацій влади з громадськістю, підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, культурного розвитку району, успішного проведення необхідних реформ у різних сферах життя, створення умов для розвитку громадянського суспільства.

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма передбачає проведення протягом 2017-2020 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування і реалізації державної та регіональної політики, зокрема шляхом створення на місцевому рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних розпорядчих документів; вироблення прозорих механізмів підтримки райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС; розширення участі ІГС району у процесах вироблення і реалізації райдержадміністрацією й органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Компаніївщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС.

Виконання програми здійснюється шляхом планування, фінансування та реалізації ряду організаційних, інформаційних, масових заходів, конкурсів проектів, консультацій з громадськістю, сприяння розвитку волонтерського руху та благодійництва, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації в районі державної політики, розвиток громадянського суспільства, забезпечення консолідації та порозуміння в суспільстві.

Відповідальним виконавцем програми є сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Компаніївської райдержадміністрації.

Фінансування заходів програми, протягом чотирьох років, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 26,0 тис. грн.

Визначення конкретних напрямів використання коштів буде здійснюватись на підставі окремих розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Строк реалізації виконання Програми – 2017-2020 роки.

V,ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є подальший розвиток громадянського суспільства в Компаніївському районі, залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району принципів відкритості, прозорості та публічності, підтримка ініціатив ІГС.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити конструктивну співпрацю райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з ІГС;

підвищити громадську активність та діяльність об’єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, культурного розвитку району;

підвищити професійний рівень та інституційну спроможність ІГС та райдержадміністрації щодо використання механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики;

ураховувати пропозиції ІГС та думку громадськості під час вирішення завдань соціально-економічного та культурного розвитку району.

Основні заходи виконання Програми наведені у розділі ІХ.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Загальний обсяг коштів, що спрямовуються на виконання Програми, становить 26 тис.грн.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями районної ради про районний бюджет на відповідні роки,  а також шляхом співфінансування заходів ІГС за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Установи та організації, що беруть участь у виконанні програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності.

Розрахунок асигнувань на реалізацію заходів на період дії програми протягом 2017-2020 років (ресурсне забезпечення програми) наведено у додатку 1.

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми дасть змогу:

стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства району та зміцнити його інститути;

активізувати діяльність консультативно-дорадчих органів, зокрема громадської ради при райдержадміністрації;

створити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження соціально значущих проектів;

підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих на вирішення суспільно важливих проблем;

сприяти підвищенню позитивного іміджу ІГС в  районі.

Показники продукту Програми наведені у додатку 2.

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Компаніївської райдержадміністрації.

Контроль за виконанням програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та розвитку інформаційного простору.

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування. Для цього вони один раз  на рік (до 01 грудня протягом 2017-2020 років) інформують про результати виконання програми сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Компаніївської райдержадміністрації.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Компаніївської райдержадміністрації щороку до 20 лютого інформує голову районної державної адміністрації та районну раду про хід виконання програми за попередній рік.

Основними формами контролю за виконанням заходів та досягненням показників програми будуть:

систематичне вивчення потреб цільової аудиторії;

систематичний аналіз ефективності виконання заходів програми;

аналіз пропозицій і зауважень громадськості, зокрема тих, що надходять на «гарячу лінію голови районної державної адміністрації», до Громадської ради при райдержадміністрації тощо.

Залишити відповідь