Про затвердження районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2019 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 березня 2017 року                                                                         №153

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми забезпечення

соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа на період до 2019 року

 

Відповідно статті 43 Закону України, керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указом Президента України  від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року №223-р «Про заходи щодо забезпечення реалізації в області житлових та майнових прав дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 2018 року,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити району програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2019 року (далі – Програма) (додається).
  2. Рекомендувати сільським радам району розробити та затвердити відповідні місцеві програми, та під час формування показників місцевих (сільських) бюджетів передбачити видатки на виконання Програми, а також залучати кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
  3. 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ВІДСУТНІЙ
УСЬОГО: 26

Додаток 1

до районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2019 року,

затвердженої рішенням районної ради

від 23 березня 2017 року №153

 

Ресурсне забезпечення районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

 осіб з їх числа, на період до 2019 року

 

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми За роками Усього витрат на виконання Програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік
Обсяг ресурсів, усього тис.грн у тому числі: 0 40,0 40,0 80,0
державний бюджет        
обласний бюджет        
 зведений місцевий (сільські) бюджети 0 40,0 40,0 80,0
кошти небюджетних джерел        

 

Примітка: конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватися під час затвердження або уточнення місцевих бюджетів на відповідний рік.

ПАСПОРТ

районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа, на період до 2019 року

 

1. Програма затверджена:

рішенням районної ради

від 23 березня 2017 року №153
2. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей райдержадміністрації
3. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми
4. Розробник програми Служба у справах дітей райдержадміністрації
5. Співрозробники програми
6. Відповідальний виконавець програми Виконкоми сільських рад; Компаніївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
7. Учасники програми Компаніївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
8.

 

8.1.

Терміни реалізації програми 2017-2019 роки
Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Місцеві (сільські) бюджети
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього (тис. грн.),

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
Місцевий (районний) бюджет (тис. грн.)

Місцевий (сільський) бюджет (тис. грн.)

2017 рік –  0;

2018 рік – 40;

2019 рік – 40.

кошти не бюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми Місцеві (сільські) бюджети

 

 

 

Начальник служби  у справах дітей

районної державної адміністрації                                               Ю.Карандєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 23 березня 2017 року №153

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2019 року

 

І. Загальні положення

Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на період до 2019 року (далі – Програма) розроблена на підставі Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року №223-р «Про заходи щодо забезпечення реалізації в області житлових та майнових прав дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 2019 року.

ІІ. Визначення проблеми

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант самозабезпечення й поступу нації.

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в районі щороку  присутня стійка тенденція  соціального посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю житла.

Станом на 10 лютого 2017 року на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації знаходиться 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: мають житло на праві власності – 1 дитина, мають житло на праві користування – 7 дітей, не має житла – 101 дитина.

Відповідно до статей 32, 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування  в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, впорядкованим соціальним житлом.

На території Компаніївського району соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, немає. Діє лише один гуртожиток у м.Кропивницький.

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на житло.

ІІІ. Мета програми

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на отримання житла.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

джерела фінансування, строки виконання

Програму планується реалізувати шляхом:

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим впорядкованим житлом за останнім місцем проживання;

3) підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади;

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами щодо виховання у громаді милосердного ставлення до дітей, які втратили батьків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих (сільських) бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (додаток 1).

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2019 року.

  1. V. Перелік завдань і заходів програми

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в отримання соціального житла;

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

3) збереження житла, яке на правах власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

VІ. Напрями реалізації та заходи програми

Наведені у розділі VII.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію здійснює замовник Програми – служба у справах дітей райдержадміністрації, відповідальними за її виконання є виконкоми сільських рад району, керівники структурних підрозділі райдержадміністрації, які задіяні у реалізації заходів Програми.

Виконкомам сільських рад району рекомендовано розробити та затвердити аналогічні програми на місцевому рівні, забезпечити фінансування їх заходів. Про їх виконання інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації  у визначені строки.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна  комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів освіти,  науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 5 січня.

Служба у справах дітей райдержадміністрації узагальнює подані інформації і до 10 січня щороку  надає узагальнену інформацію службі у справах дітей обласної державної адміністрації

 

VII. Напрями реалізації та заходи  районної програми

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа,

на період до 2019 року

 

з/п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Термін викона-ння заходу Виконавці Джерела фінансува-ння Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість),

тис. грн

 

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла 1.1. Проведення моніторингу індивідуальних потреб в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 2017 -2019 роки Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Вивчення індивідуальних потреб дітей даної категорії щодо забезпечення  їх житлом
  1.2. Спільно із сільського-сподарськими підприємствами, усіх форм власності, які діють на території району, опрацювати питання щодо їх участі у реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції  існуючих об’єктів для найманих працівників із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови  їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання 2018 рік Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Залучення спонсорських коштів для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом
    1.3. Здійснювати заходи щодо відновлення, ремонту  житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування 2017 -2019 роки Виконкоми сільських рад, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, служба у справах дітей райдержадміністрації Місцеві (сільські) бюджети У межах передбачених видатків Проведення ремонтних робіт житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
    1.4. Провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та сформувати на рівні району житловий фонд, надавши йому статус соціального призначення для реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2018 рік Виконкоми сільських рад, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2. Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 2.1. Забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціальний облік для забезпечення житлом 2017-2019 роки Служба у справах дітей райдержадміністрації,  виконкоми сільських рад Забезпечення своєчасності  реалізації права  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла
    2.2. Забезпечити направлення на тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, до соціального гуртожитку м. Кропивницький до вирішення питання забезпечення вищевказаних осіб упорядкованим житлом 2017-2019 роки Компаніївський районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які його потребують
    2.3. Вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської  допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського  піклування, особам з їх числа, на  облаштування соціального житла або найму впорядкованого житла для цих дітей 2017-2019 роки Компаніївський районний центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Створення умов для  проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
    2.4. Здійснювати заходи щодо  розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, фінансування ремонту  житла, яке придатне для проживання дітей даної категорії 2017-2019 роки Виконкоми сільських рад, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Місцеві (сільські) бюджети У межах передбачених видатків Надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3. Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 3.1. Забезпечити ведення обліку нерухомого житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2017-2019 роки Служба у справах дітей, відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Виявлення житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та житла, яке може успадкувати дитина
    3.2. Забезпечення своєчасного призначення опікуна над житлом та майном, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з метою його збереження у придатному для проживання стані 2017-2019 роки Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Збереження житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
    3.3. Організувати роботу щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом 2017-2019 роки Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад Зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які потребують надання соціального жила
    3.4. Здійснювати заходи щодо найму  житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 2017-2019 роки Виконкоми сільських рад Місцеві (сільські) бюджети У межах передбачених видатків Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких відсутнє житло

 

 

______________________________________________

 

Залишити відповідь