Про затвердження районної Програми «Впровадження податкових сервісів з особистого обслуговування платників податків» в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року №135

смт Компаніївка

Про затвердження районної Програми
«Впровадження податкових сервісів
з особистого обслуговування платників
податків» в Компаніївському відділенні
Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення Президента України від 15.08.2011 року №1-1/1792 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, відповідно до пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 20.08.2011 року №39859/1/1-11, Податкового кодексу України, наказу ДПС України від 10.02.2012 року №109 «Щодо створення нових та функціонування діючих ЦОПП», наказу ДПС в Кіровоградській області від 24.02.2012 року №72 «Щодо створення ЦОПП в органах ДПС в Кіровоградській області», з метою поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань

районна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму «Впровадження податкових сервісів з особистого обслуговування платників податків» в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області (додається).
2.Рекомендувати районній державній адміністрації передбачати кошти на виконання заходів програми центру обслуговування платників податків Компаніївського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС в Кіровоградській області.
3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.

Голова районної ради                                                 В.В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ПАСПОРТ

 

1. Програма затверджена:

від 22 грудня 2016 року №135

2. Ініціатор розроблення програми Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у   Кіровоградській області
3. Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми
4. Розробник програми Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у   Кіровоградській області
5. Відповідальний виконавець програми Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у   Кіровоградській області
6. Учасники програми Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у   Кіровоградській області Кіровоградської області ДПС
7. Терміни реалізації програми 2016-2017 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Селищний і сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі:
ВСЬОГО: (тис. грн.) 30,0 тис.грн
10. Основні джерела фінансування програми Кошти селищного та сільських бюджетів

 

 

Розробник       програми  – Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у   Кіровоградській області

 

Додаток

до рішення районної ради

від 22 грудня 2016 року №135

 

Програма «Впровадження податкових сервісів з особистого обслуговування платників податків» в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області

І.Загальні положення

 

Правовою підставою для розроблення Програми є доручення Президента України від 15.08.11 №1-1/1792 щодо удосконалення порядку надання  адміністративних послуг та підвищення їх якості, відповідно до пункту 7 доручення Прем’єр- міністра України Азарова М.Я. від 20.08.11 №39859/1/1-11, Податкового кодексу України, керуючись статтею 10 Закону України від 04 грудня 1990 року № 509-ХІІ ”Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповненнями, наказу ДПС України від 10.02.12 №109 „Щодо створення нових та функціонування діючих ЦОПП”, Наказу ДПС в Кіровоградській області від 24.02.12 №72 „Щодо створення ЦОПП в органах ДПС в Кіровоградській області”

ІІ. Аналіз стану роботи Компаніївського відділення Новоукраїнської ОДПІ за січень-липень  2016 року

Адміністративними та інформаційними послугами, що надаються Компаніївським відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області користуються жителі Компаніївського  району.

Основним завданням фіскальної служби є забезпечення  створення умов платникам податків для повного та своєчасного декларування та виконання податкових зобов’язань, а відповідно  наповнення бюджетів усіх рівнів.

До бюджетів усіх рівнів за січень-липень 2016 року платниками податків Компаніївського району сплачено 6112,4тис.грн податків і зборів, що на 2704,7 тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2015 року, у тому числі до Державного бюджету сплачено 1199,8 тис.грн.

Компаніївським відділенням Новоукраїнської ОДПІ забезпечено виконання завдань на січень-липень 2016 року, доведених ДФС в Кіровоградській області щодо мобілізації коштів до Державного та місцевих бюджетів на 107,8 відс. Протягом останніх років зроблено вагомий крок напрямку підвищення рівня добровільної сплати податків шляхом покращення обслуговування платників податків Компаніївського  району, і, відповідно, платників, які добровільно і в повному обсязі виконують податкові зобов’язання–  переважна більшість.

Стратегічні напрями роботи ДФС України передбачають, зокрема, подальше  вдосконалення системи адміністрування податків, центром якої має бути саме платник. Визначені напрямки діяльності фіскальної служби в 2016 році:

1.Створення принципово нової системи адміністрування податків. Її центром, ключовою фігурою, можна сказати, замовником та клієнтом, повинен стати платник податків.

Ми повинні йому забезпечити: максимально комфортні умови, високий рівень сервісу, спрощення  процедури сплати та декларування податків на основі сучасних технологій податкового супроводу.

  1. 2. Служба повинна стати одним із провідних регуляторів інвестиційного клімату, стимулювання розвитку економіки, створення рівних конкурентних умов. Механізм досягнення – забезпечення єдиних правил для учасників ринку, усунення вибірковості застосування  законів, корупційних проявів.
  1. 3. Забезпечення ритмічного, сталого, стабільного та прогнозованого наповнення Державного та місцевих бюджетів.
  2. 4. Стабілізація податкового законодавства. Відмова від практики внесення змін до податкового законодавства. Роботу над вдосконаленням Кодексу проводити лише за умови тісного діалогу з бізнесом.
  3. 5. Створення нової податкової культури.

У майбутній роботі податкової  акцент буде зроблено на спрощенні процедур адміністрування податків та приймання звітності, курс взято на прості, комфортні, зручні правила сплати податків, на зближення стандартів бухгалтерського та податкового обліку з метою створення всіх умов для

добровільного та в повному обсязі виконання платниками конституційного обов’язку щодо сплати податків.

ІІІ. Мета програми

Метою цієї Програми є:

створення умов для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників податків;

забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП);

забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);

забезпечення значного зниження витрат платників податків,

пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.

ІV. Шляхи і засоби реалізації Програми, обсяги та джерела фінансування

2інансове і матеріальне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів селищного та сільських бюджетів в сумі 30,0 тис. гривень (розрахунок додається).

Виділення та забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів забезпечуватиметься головним розпорядником коштів – Новоукраїнською ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області у вигляді субвенції з місцевого бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 ”Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”

  1. V. Очікуваний соціально-економічний результат – від реалізації

Програми

створення комфортних умов платникам податків;

розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;

спрощення  процедури  надання послуг та відповідно  зменшення часу та вартості  виконання  платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДФС;

підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;

формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС

виконання платниками податків в повному обсязі та своєчасно податкових зобов’язань, відповідно надходження коштів до бюджетів усіх рівнів на добровільній основі,  зменшення витрат бюджету на адміністрування податків.

  1. VI. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Координацією діяльності щодо реалізації цієї Програми та контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – Новоукраїнська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відповідальний виконавець – Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Виконання заходів Програми забезпечує Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

 

Додаток 1

до Порядку формування районної програми

«Впровадження податкових сервісів з особистого

обслуговування платників податків»

в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ

ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Затвердженої рішенням cесії Компаніївської районної ради скликання  від 22 грудня 2016 року №135

 

Розрахунок фінансового забезпечення виконання  програми «Впровадження податкових сервісів з особистого обслуговування платників податків «в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

 

п/п

Зміст заходу Всього

тис. грн..

 

Обл.

Бюдж.

 

Селищний та сільські

бюджети

Всього потреба на функціонування ЦОПП, в т.ч.: 30,0
1 Проведення ремонту покрівлі адміністративного приміщення Компаніїівського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області 12,0
2 Виготовлення вивіски на фасаді адмінприміщення, символіки, стендів, табличок. 1,0
3 Придбання та встановлення кондиціонеру в приміщенні ЦОПП 8.0
4 Придбання оргтехніки в сектор обслуговування юридичних осіб 9.0

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку формування районної програми

«Впровадження податкових сервісів  з особистого

обслуговування платників податків»

в Компаніївському відділенні Новоукраїнської ОДПІ

ГУ ДФС у Кіровоградській області.

затвердженої рішенням cесії Компаніївської районної ради скликання

від 22 грудня 2016 року №135

 

Ресурсне забезпечення   програми  «Впровадження податкових сервісів з особистого обслуговування платників податків « в Компаніївському віддленні Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
II III
IV кв 2016р. I кв 2017 р. 20   -20    рр. 20    -20     рр.
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг   ресурсів,     усього тис.грн., у тому числі: 16,0 14,0 0,0 30,0
державний бюджет
місцеві бюджети 16,0 14,0 0,0 30,0
кошти не бюджетних джерел
 

 

 

 

 

Залишити відповідь