Про районну цільову соціальну Програму «Молодь Компаніївщини» на 2016-2020 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №134

 

смт Компаніївка

 

Про районну цільову соціальну Програму

«Молодь Компаніївщини» на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну цільову соціальну Програму «Молодь Компаніївщини» на 2016-2020 роки (додається).
  2. Рекомендувати районній державній адміністрації, селищній та сільським радам передбачати кошти на фінансування районної цільової соціальної Програми «Молодь Компаніївщини» на 2016-2020 роки.
  3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Додаток

 Районної цільової соціальної програми

“Молодь Компаніївщини ” на 2016-2020 роки

до листа від 22 грудня 2016 року №134

 

Напрями реалізації та заходи районної цільової програми

 Районна цільова соціальна програма „Молодь Компаніївщини” на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Назва напряму реалізації (пріорітетні завдання) Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінан-сування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі за роками Очікуванний результат
усього 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1 Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості 1) Забезпечити підтримку обдарованої студентської молоді шляхом надання стипендій студентам-відмінникам навчання Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет

 

Місцевий

бюджет

     _   _   _   _  _   _ Підвищення мотивації студентської молоді до навчання та активної наукової та громадської діяльності.
2) Забезпечити відзначення стипендіями молодих аспірантів і докторантів, дисертаційні дослідження яких спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

Виявлення, відзначення та підтримка кращих молодих науковців.
3) Здійснювати підтримку молодих науковців області шляхом надання обласних премій молодим науковцям Кіровоградської області за досягнення у галузі науки, культури, освіти Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, Обласний бюджет

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

_

Підтримка молодих науковців, сприяння розвитку науки у вищих навчальних закладах.
4) Проводити семінари, засідання „за круглим столом”, наради, конкурси, спрямовані на залучення молодих громадян до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та роботи в таких органах з урахуванням гендерної складової, а також діяльність ради з питань молодіжної політики

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

1,6

Залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики.
5) Проводити акції, фестивалі, концерти, конкурси у різних жанрах мистецтва, пленери і виставки молодих митців як чоловіків так і жінок, сприяти виданню творів молодих авторів

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації, Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом її виявлення та підтримки під час проведення фестивалів, конкурсів, виставок, навчання; надання стипендій, грантів, видання творів та ін.
6) Проводити семінари, семінари-тренінги, виставки, засідання за круглим столом, конференції, форуми з питань інтелектуального розвитку молодих чоловіків та жінок

 

.

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

 

 

Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

2,0

1

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

Забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань.
7) Сприяти проведенню заходів спрямованих на підтримку ініціатив студентської молоді Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

Обласний бюджет, місцевий бюджет Сприяння  підвищення громадської активности студентської молоді .
2. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання молоді, підтримка ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу. 1) Забезпечити проведення навчальних закладах області,району, зустрічей, вечорів пам’яті, творчих конкурсів з метою  формування патріотичної свідомості молоді шляхом розвитку історичної памяті; популяризації української культури і народних традицій;  усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності. Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей  райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості  молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку.

 

2) Забезпечити посилення профілактики правопорушень шляхом проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій та інших заходів, а також видання інформаційних і методичних матеріали з даного напрямку. Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

Підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, посилення профілактики правопорушень, особливо серед чоловічого населення.
3) Проводити районні заходи, присвячені  відзначенню державних свят та пам’ятних дат (День незалежності України, День Конституції України, День Соборності, День молоді, День Пам’яті та примирення, День захисту прав дітей, День Державного прапора України та ін.)

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації адміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,0

Підвищення інформованості молоді про історичне та культурне минуле українського народу.

 

4) Забезпечити проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів районних,  навчально-виховних, мистецько-культурних та інших таборів патріотичного спрямування

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

Місцевий

бюджет

3

 

 

 

 

 

5,0

7

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

7

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості  молоді,.

Впровадження нових форм дозвілля,  оздоровлення та відпочинку молоді патріотичного спрямування (таборів, наметових містечок та ін.).

5) Активізувати серед учнівської та студентської молоді інформаційну роботу з популяризації національної історії та культури, забезпечити проведення екскурсійних поїздок для дітей та молоді до місць історичної та культурної спадщини України.

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

Місцевий

бюджет

В межах кошторисних призначень Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості  молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку.

 

6) Проводити заходи спрямовані на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості  молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку.

 

3. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді 1) Проводити  лекції, бесіди, семінари,  виставки, засідання “за круглим столом”, акції, місячники тощо з метою підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

Бюджет

В межах кошторисних призначень Формування у дітей та молоді здорового способу життя.
Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

35,0

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

7,0

Служба у справах дітей  райдержадміністрації Обласний, місцеві бюджети В межах кошторисних призначень
2) Здійснювати виїзди спеціалізованого формування «Мобільний

консультаційний пункт соціальної роботи»

Протягом

2016-2020 років

 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

Надання соціальної, педагогічної, психологічної та правової допомоги різним категоріям сім’ї, дітей та молоді.
3) Проводити  заходи спрямовані на підвищення мотивації активного способу життя молоді (“Руханка”, “Здоров’я = активне життя”,”Вибір молоді -здоров’я” )

 

 

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

  Підвищення у молоді мотивації до активного способу життя набуття
4) Проводити заходи, спрямовані на набуття молоддю знань і навичок з безпеки життєдіяльності, сприяння зміцнення  психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин в сім’ї та соціальному середовищі, репродуктивне здоров’я молоді (акція «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій»,  Фестиваль дружин юних пожежних, акція «Запобігти.

Врятувати. Допомогти» та ін.)

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації ї

 

Інші джерела Набуття молоддю навичок і вмінь правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях різного характеру, надання допомоги та самодопомоги, популяризація професії рятувальника, створення позитивного іміджу пожежно-рятувальної служби в суспільстві.
Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації ї

 

Обласний бюд-жет , місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

Відділкультури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації Обласний бюд-жет , мі-сцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

В межах кошторисних призначень

4. Створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді 1) Сприяти розвитку молодіжного підприємництва само зайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, у тому числі проведення   конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Протягом

2016-2020 років

 Районний центр зайнятості Держав-ний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

Місцевий

бюджет

В межах кошторисних призначень Зниження напруженості на регіональному ринку праці.
2) Проводити акції , ігри, конкурси, засідання за круглим столом, семінарів, тренінгів-семінарів, конференцій, форумів консультацій та  інших заходів, спрямованих на  усвідомлення мотивів щодо вибору певного виду діяльності

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

Місцевий

Бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Забезпечення задоволення матеріальних і духовних потреб молоді.
5. Створення умов для забезпечення молоді житлом  Поширювати інформацію щодо діючих державних і регіональних програм щодо надання пільгових  довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноких молодим громадянам Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Держав-ний бюджет, місцеві бюджети

Місцевий

бюджет

Збільшення кількості молоді, які покращать свої житлові умови.
6. Забезпечення партнерської підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб Проводити акції, семінари, тренінги, концерти, табори та інші заходи, спрямовані на підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет  місцевий бюджет

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Збільшення чисельності молоді з тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів, які охоплені масовими заходами.
7. Сприяти діяльності  молодіжним та дитячим громадським організаціям Проводити конкурс молодіжних проектів громадських організацій без урахування їх напрямку діяльності.

 

 

Протягом

2016-2020 років

Відділ освіти, науки, молоді та спорту райдержадміністрації Обласний бюджет, місцевий бюджет

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

Активізація діяльності молодіжних громадських організацій.

 

Примітка: * – обсяги фінансування щороку будуть визначатися, виходячи з видатків, передбачених в державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний рік на ці цілі.   258,0 тис. грн..

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Стеценко Ю.І.

Залишити відповідь