Про затвердження районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, дитячого соціального сирітства на 2017 рік в Компаніївському районі

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №133

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми

подолання дитячої безпритульності

і бездоглядності, дитячого соціального

сирітства  на 2017 рік в Компаніївському районі

 

Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, дитячого соціального сирітства на 2017 рік в Компаніївському районі (далі – Програма) (додається).
  2. 2. Районній державній адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів.
  3. Рекомендувати селищній, сільським радам району розробити та затвердити відповідні місцеві програми.
  4. Районній державній адміністрації при формуванні показників відповідних бюджетів передбачати видатки на виконання Програми, а також залучати бюджетні кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.
  5. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                       В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Додаток

до рішення районної ради

від 22 грудня 2016 року №133

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,  дитячого соціального сирітства на 2017 в Компаніївському районі

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  Закон України   «Про органи і служби у справах дітей    та спеціальні установи для дітей»  №609-V  від 07.02.2007 року
3. Розробник програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
6.
Учасники програми
Відділи освіти, молоді та спорту, культури,   туризму та культурної спадщини райдержадміністрації , служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центральна районна лікарня, КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»,  Компаніївське  відділення поліції Бобринецького відділу ГУ НП в Кіровоградській області, районна газета «Степовий край», селищна, сільські ради
7. Термін реалізації програми 2017 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 10 тис. гривень
9.1. Кошти державного бюджету
9.2. Кошти районного бюджету 10 тис. гривень
9.3. Кошти інших джерел
  1. Загальні положення

Районна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017 в Компаніївському районі (далі Програма) розроблена на підставі Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року №866 (із змінами), наказу Міністерства соціальної політики України «Про порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» від 20.01.2014 року №27 (із змінами)

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.

На сьогодні в районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу та 13 прийомних сімей, в яких виховується 73 дитини – сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування.

На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 108 дітей.

Сімейними формами виховання охоплено 106 дітей, що становить 98% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2 дитина перебуває в КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу».

З метою виявлення бездоглядних, безпритульних дітей, попередження негативних проявів в дитячому середовищі  службою у справах дітей спільно з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками Компаніївського відділення поліції Бобринецького відділу ГУНП в Кіровоградській області протягом десяти місяців  2016  року проведено 65 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких обстежено 82 сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, 20 дітей вказаної категорії взято на  облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всього на території району, станом на 01 листопада 2016 року, проживає 115 дітей, що виховуються в 39 сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах. Проводиться профілактична робота з батьками дітей, спрямована на подолання складних життєвих обставин. В результаті проведеної роботи в 2016 році, станом на 01 листопада 2016 року, 27 батьків притягнено до адміністративної відповідальності згідно ст. 184 кодексу України „Про адміністративні правопорушення” за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Разом з тим, не вдалося остаточно подолати дану проблему. На обліку служби у справах дітей перебуває станом на 01 листопада 2016 року, проживає 115 дітей, що виховуються в 39 сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах (діти, які зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків). Через складні життєві обставини такі діти займаються жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, виявляють девіантну поведінку, залучаються дорослими до протиправної діяльності. З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики дитячої злочинності, протидії негативним явищам в дитячому середовищі існує необхідність в проведенні профілактичних рейдів.

Для проведення профілактичних рейдів, забезпечення функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у Державному бюджеті України кошти не передбачено, тому необхідно передбачити кошти на реалізацію цих заходів в районному бюджеті.

4. Визначення мети програми

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, покращення роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

– реалізації в районі державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

– підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей;

– здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо  запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

  1. Ресурсне забезпечення районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, дитячого соціального сирітства на 2017 рік в Компаніївському районі
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Витрати на виконання програми за роками   Усього витрат на виконання програми тис. гривень
2017 рік
Обсяг ресурсів, усього, 10,0 10,0
у тому числі:
районний бюджет 10,0 10,0

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного бюджету.

Строк виконання Програми: 2017 роки.

7. Перелік напрямків реалізації та заходів програми (додаток 1)

Основними завданнями Програми є:

забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та  дитячі будинки сімейного типу);

покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини,  затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів  та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави;

організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

проведення районних рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: «Діти вулиці», «Вокзал», “Урок”;

забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

координація діяльності консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в пологових відділеннях комунальних лікарень щодо спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів;

координація діяльності щодо надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям, які вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються, під час виїздів мобільних консультативних пунктів соціальної роботи;

забезпечення щомісячного взаємоінформування між службою у справах дітей, відділом освіти райдержадміністрації, Компаніївським  відділення поліції Бобринецького відділу ГУ НП в Кіровоградській області області про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

продовження співпраці з громадськими, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання даних соціальних проблем;

проведення семінарів, нарад, для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом;

забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення тих, що використовуються не за призначенням, створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, відкриття філій чи нових закладів, у тому числі ДЮСШ, охоплення учнівської та студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах.

Виконання Програми дасть можливість:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сімї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, влаштувати не менше 93% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;

зменшити показник кількості бездоглядних та безпритульних дітей; кількість правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;

персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, завершити введення районного рівня ЄІАС “Діти” в промислову експлуатацію;

покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей  (розповсюдження соціальної друкованої реклами, плакатів);

не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та   урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;

покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи;

8. Координація та контроль за ходом виконанням програми

Координація виконання Програми покладається на службу у справах дітей райдержадміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, один раз у півріччя (до 10 липня та 10 січня упродовж терміну її реалізації) інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів. Служба у справах дітей райдержадміністрації щорічно надає відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації підсумковий звіт.

 

Залишити відповідь