Про затвердження районної цільової програми протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2018 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №132

смт Компаніївка

 

 

Про затвердження районної цільової

програми протидії поширення наркоманії,

боротьби з незаконним обігом наркотичних

засобів, психотропних речовин та прекурсорів

на 2017-2018 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року №375-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», рішення Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року №411 (у редакції рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року №716)  «Про Стратегію розвитку  Кіровоградської області до 2020 року», обласної цільової програми протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2018 роки,

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити районну цільову програму протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, керівникам установ та організацій в районі забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів.
  3. Органам місцевого самоврядування під час формування показників відповідних бюджетів передбачати видатки на виконання районної Програми.
  4. Райдержадміністрації здійснювати постійний контроль за виконанням районної програми протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2017-2018 роки.
  5. Щороку до 27 грудня, інформувати постійну комісію районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики про хід виконання Програми.
  6. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                          В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Компаніївської

районної ради

від 22 грудня 2016 року №132

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2017-2018 роки

 

І. Загальні положення

Районна цільова програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2017-2018 роки розроблена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 375-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», обласної цільової програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради 20 травня 2016 року №84

ІІ. Визначення проблеми

Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні  за останні десять років стало однією з найгостріших проблем, нерозв’язання якої призводить до заподіяння шкоди здоров’ю  людини, негативному впливу на соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави.

Вживання наркотичних засобів та психотропних речовин призводить до погіршення здоров’я і підвищення рівня захворюваності населення на соціальнонебезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також до загострення соціальних проблем (жорстоке поводження з дітьми, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві).

Як відомо, проблему легше попередити, ніж намагатися позбутися її наслідків. Враховуючи реалії нашого часу (проведення антитерористичної операції на Сході країни), суспільство все більше стикається з їх наслідками, серед яких є поширення вживання наркотичних засобів не за медичним призначенням.

Необхідно продовжити роботу, спрямовану на посилення взаємодії між партнерами, до компетенції яких належить контроль за обсягом наркотиків, як легальними, так і нелегальним. Основне завдання такої співпраці, повернути наркозалежних до життя без наркотиків, що відповідає європейським стандартам.

Актуальність розроблення Програми, спрямованої на протидію поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2017-2018 роки (далі – Програма), зумовлена необхідністю продовження дії ефективної системи скоординованих заходів щодо запобігання подальшому поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ІІІ. Мета програми

Метою Програми є стабілізація та зниження рівня захворюваності на наркоманію шляхом реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я населення, а також проведення широкомасштабних профілактичних заходів з метою зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Протидія поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів буде здійснюватись шляхом:

проведення дієвої первинної профілактики та запобігання вживанню наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей, учнівської та студентської молоді, проведення роз’яснювальної роботи і пропагування здорового способу життя;

підвищення рівня контролю за придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність;

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, через засоби масової інформації, проведення просвітницької роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді, інших верств населення;

підвищення рівня ефективності правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, їх виробництвом, розповсюдженням.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджету району, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

З районного бюджету на виконання програми  планується  виділення  коштів у розмірі 4,6 тис. грн.

Реалізація заходів Програми буде  здійснюватися до кінця 2018 року.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними (пріоритетними)  завданнями Програми є:

запобігання  незаконному  вживанню  наркотичних засобів;

контроль за обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

боротьба із злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом  наркотичних  засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Заходи щодо реалізації Програми викладені у розділі VII.

Результативні показники

Виконання програми дасть змогу:

сформувати в суспільстві стійкий протинаркотичний імунітет (неприйняття немедичного вживання наркотиків), зменшити кількість осіб  в районі з розладами психіки та поведінки, які  перебувають на обліку  в закладах охорони здоров’я, внаслідок вживання наркотичних засобів та інших психоактивних речовин.

  1. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми,  здійснює районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації щороку до 10 січня   надають інформацію про хід реалізації Програми районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає узагальнену інформацію про стан виконання Програми щороку до 20 січня обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районній раді.

Залишити відповідь