Про затвердження районної програми «Призовник» на 2017-2018 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №131

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми

«Призовник» на 2017-2018 роки

 

Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 04.04.2006 року №766-ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу»,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну програму «Призовник» на 2017-2018 роки (додається).
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та створення інформаційного простору.

 

 

 

Голова районної ради                                                           В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ПАСПОРТ

районної програми «ПРИЗОВНИК» на 2017-2018 роки

 

 

1. Програма затверджена рішенням районної ради 22 грудня 2016 року №131
2. Ініціатор розроблення програми Районної державної адміністрації
3. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми
4. Розробник програми Компаніївський РВК
5. Співрозробники програми
6. Відповідальний виконавець програми Військовий комісар Компаніївського РВК
7. Учасники програми Районна державна адміністрація, районна рада, військовий комісаріат.
8.

 

8.1.

Терміни реалізації програми 2017-2018 роки
Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний бюджет
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

40 тис. грн.

2017 рік – 20 тис. грн.

2018 рік – 20 тис. грн.

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти району  та міста 40 тис. грн.
кошти не бюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Компаніївської

районної  ради

від 22 грудня 2016 року №131

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

«Призовник» на 2017-2018 роки

 

І.Загальні положення

 

Районна програма «Призовник» на 2017-2018 роки (далі – Програма), спрямована на забезпечення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу та сприяння Компаніївському районного військового комісаріату.

Дана Програма розроблена згідно з законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу”, постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року №377 “Про затвердження Положення  про військовий облік військовозобов’язаних та призовників” з метою реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і повного проведення призову громадян України на строкову військову службу.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу” від 04.04.2006 р. № 766-ХІV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу” визначені основні завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії військового комісаріату з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організаціею військової служби і виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р.   № 1235, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, забезпеченні належних умов праці членів призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.

Належне виконання у 2017-2018 роках вимог чинного законодавства з питань виконання військового обліку, в частині призову громадян України до лав Збройних Сил України та інших військових формувань з території Компаніївського району, медичного огляду громадян по призову на строкову військову службу, відправки призовників до обласного збірного пункту, без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

ІІІ. Головна мета Програми

Метою Програми «Призовник» на 2017-2018 роки є забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2017-2018 роках, вирішення проблемних питань щодо фінансового і матеріального забезпечення даних заходів.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Поліпшення якості призову буде здійснюватись шляхом:

1) удосконалення роботи з попередження, виявлення порушень, пов’язаних з невиконанням громадянами України військового обов’язку;

2) залучення молоді до вивчення нормативно-правових актів, що стосуються військового обов’язку;

3) забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку;

4) зменшення ризику відбору громадян призовного віку, їх направлення до військових частин Збройних Сил України і інших військових формувань України за станом здоров’я, що не відповідає вимогам керівних документів та не дозволяє повною мірою виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, що в свою чергу не дасть можливості понизити бойову готовність з’єднань і військових частин Збройних Сил України, забезпечить належний рівень захисту незалежності і недоторканості держави в цілому;

5) підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні військово-облікової роботи на території Компаніївського району, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу.

Програма покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та пально-мастильними матеріалами.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів програми за рахунок коштів з районного бюджету, передбачається у сумі 20 тис. грн. (додаток 1).

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
  2. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

1) активізація діяльності всіх органів влади стосовно профілактики правопорушень  в військовій сфері;

2) поліпшення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;

3) забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку;

4) якісна підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни,  активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження  голови районної державної адміністрації;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради;

постійне проведення моніторингу, здійснення щокварталу аналізу виконання Програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми, та надання узагальненої інформації про хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та районної ради;

координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює сектор мобілізаційної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату Компаніївської районної державної адміністрації спільно з Компаніївським  районним військовим комісаріатом.


 

Залишити відповідь