Про районний бюджет на 2017 рік

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №110

смт Компаніївка

 

Про районний бюджет на 2017 рік

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

доходи районного бюджету у сумі 131438,01 тис.грн, у тому доходи загального фонду районного бюджету 130955,71 тис. грн, доходи спеціального фонду районного бюджету 482,3 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 8,4 тис.грн згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 131438,01 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 130925,71 тис.грн, видатки спеціального фонду районного бюджету 512,3 тис.грн;

профіцит районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн, в тому числі загального фонду районного бюджету 30,0 тис.грн згідно з додатком №2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн, згідно з додатком №2 до цього рішення;

 1. Затвердити фінансування районного бюджету на 2017 рік, згідно з додатком №2 до цього рішення.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 130925,71 тис.грн та спеціальному фонду 512,3 тис.грн згідно з додатком №3 до цього рішення.
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн.
 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 5. 6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.
 6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 51,4 тис.грн.
 7. 8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1416,01 тис.грн згідно з додатком №6 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 101 Бюджетного кодексу України;
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
 3. Надати право районній державній адміністрації у разі внесення змін розпорядженням голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради до затверджених обласною радою обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» вносити протягом 2017 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків, які здійснюються за рахунок зазначених субвенцій з державного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
 4. У разі збільшення або зменшення у 2017 році всіх інших дотацій та інших субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право районній державній адміністрації здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між районним та сільськими, селищним бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх затвердженням районною радою.
 5. В разі змін та надання сільськими та селищною радами інших субвенцій до районного бюджету надати право районній державній адміністрації вносити протягом 2017 року зміни по головних розпорядниках коштів районного бюджету з наступним затвердженням районною радою.
 6. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7. Затвердити формулу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на соціально-культурну сферу, а саме на дошкільну освіту та сільські, селищні палаци і будинки культури, клуби згідно з додатком 7 до цього рішення.
 8. 20. Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2017 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.
 9. 21. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від державної фіскальної служби в районі забезпечити у 2017 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.
 10. Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2017 році програмно-цільовий метод бюджетування на рівні районного бюджету Компаніївського району.
 11. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.

 

 

Голова районної ради                                                                              В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Залишити відповідь