Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2016 року                                                                          №108

 

смт Компаніївка

 

Про звіт про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2016 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах у сумі 77414,0 тис.грн, у тому числі загальному фонду – 75645,1 тис.грн, спеціальному фонду – 1768,9 тис.грн; по видатках у сумі 73475,3 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 70689,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 2786,3 тис.грн.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ВІДСУТНІЙ
15 Орловська Наталія Василівна ВІДСУТНІЙ
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року»

 

За 9 місяців 2016 року прибуткова частина районного бюджету склала 77414,0 тис.грн., що на 1724,1 тис.грн., або 2,3% більше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 75645,1 тис.грн., що на 2,5% або 1809,0 тис.грн. більше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 1768,9 тис.грн., що на 84,9 тис.грн., або 95,4 % менше до уточнених призначень.

Загальний фонд

Із 75645,1 тис.грн надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 11993,5 тис.грн., що на 4338,5 тис.грн., або на 56,7% більше від уточнених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету по податку на доходи фізичних осіб  на 155,1 % при уточненому плані 7655,0 тис.грн. надійшло 11869,1 тис.грн. (перевиконано на 4214,1 тис.грн.), що складає 99,0% відсотків питомої ваги  до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 13057,1 тис. грн. або 86,2% відсотки.

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 1102,6 тис.грн, або 100,0%;

– субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 17820,5 тис.грн., або на  100,0 %;

  • 2420,3 тис. грн., або на 89,1% отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом „гроші ходять за дитиною”.
  • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7044,5 тис.грн. виконано на 100%;
  • Інші субвенції надійшли в сумі 2998,9 тис.грн, або 95,7% до уточнених показників звітного періоду.
  • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 16630,9 тис.грн., або 100% до уточнених показників відповідного періоду.
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1637,5 тис.грн., або 100,0% до уточнених показників відповідного періоду.

Спеціальний фонд

Надходження  спеціального фонду за 9 місяців 2016 року – 1768,9 тис.грн, що становить 95,4 % уточнених показників на звітний період, з них власні надходження бюджетних установ склали 745,1 тис.грн, що на 4,2%, або на 32,3тис.грн. більше від уточнених  планових показників.В тому числі :

– 252,6 тис. грн. або 85,7% надійшло плати за послуги, що подаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями;

– 16,5 тис. грн. надійшло коштів, що отримуються бюджетними установами від оренди майна бюджетних установ, або 104,4%;

– 327,6  тис. грн. надійшло благодійних внесків, або 75,9 % уточнених показників;

– 148,4 тис. грн., або у 3,2 рази більше від уточнених призначень отримано коштів бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року проведені у сумі 70689,0 тис.грн, або на 91,5 відсотків до уточненого плану.

На протязі 9 місяців 2016 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис. грн.)

План з урахуванням змін на 9 місяців 2016 року

Фактично виконано за 9 місяців 2016 року % вико-нання
Державне управління 561,3 551,1 98,2
Освіта 24449,6 21268,5 87,0
Охорона здоров’я 7679,1 7186,8 93,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 36365,8 33965,8 93,4
Культура  і мистецтво 2036,5 1851,7 90,9
Фізична культура і спорт 212,5 163,3 76,8

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 70689,0 тис. грн. витримані таким чином:

Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін  на 9 місяців 2016 року Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за 9 місяців  2016 року (%)
Державне управління 0,7 0,8
Освіта 31,7 30,1
Охорона здоров’я 10,0 10,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 47,1 48,1
Культура і мистецтво 2,6 2,6
Засоби масової інформації 0,1 0,1
Фізична культура й спорт 0,3 0,2
Інші видатки 3,3 3,3
Інші субвенції, що передаються з районного до сільських та селищного бюджетів 4,2 4,6
  100 100

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.

План з урахуванням змін на 9 місяців 2016 року Фактично виконано за  за 9 місяців     2016року % виконання
Державне управління 561,3 551,1 98,2
Освіта 4942,5 3043,1 61,6
Охорона здоров’я 517 292,3 56,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2286,6 1985,6 86,8
Культура і мистецтво 2036,5 1851,7 90,9
Засоби масової інформації 104,4 104,4 100,0
Фізична культура і спорт 212,5 163,3 76,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 176,7 102,4 58,0
Інші послуги, пов”язані з економічною діяльністю 439,3 383,3 87,3
Резервний фонд 51,4
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 30,0 30,0 100
Інші субвенції (сільським та селищній радам) 3242,3 3242,3 100,0
Інші видатки 9,0 8,3 92,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 226,1 193,6 85,6
Кредитування
всього 14835,6 11951,4 80,6

 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету 62385,9 58737,6 94,2
У тому числі:
– допомога сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам 17820,5 17820,5 100,0
– пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ 1102,6 1102,6 100,0
– пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги 15156,1 13057,1 86,2
– по прийомним сім”ям 2715,4 2420,3 89,1
Освіта – (загальноосвітні школи ) 16791,7 15805,1 94,1
Охорона здоров”я 7162,1 6894,5 96,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1637,5 1637,5 100,0

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Затверджено з урахуванням змін на 9 місяців 2016 року Виконано за 9 місяців 2016 року
Сума тис.грн. % у загальних видатках Сума тис.грн. % у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями 27799,2 78,3 26956,4 85,8
медикаменти 175,1 0,5 166,9 0,5
Харчування 833,9 2,4 633,7 2,0
Енергоносії та комунальні послуги 3344,9 9,4 1335,5 4,3
Разом по захищених статтях витрат 32153,1 90,6 29092,5 92,6
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету включаючи субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 3342,6 9,4 2316,2 7,4
Разом без субвенції з державного бюджету, але включаючи медичну та освітню субвенцію з державного бюджету) та інших субвенцій, стабілізаційної дотації , що передаються  до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду 35495,7 100,0 31408,7 100,0
інші субвенції  та стабілізаційна дотація, що передаються сільським та селищній радам 3242,3   3242,3  
Резервний фонд 51,4    
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету (без осітньої та медичної субвенції) 38432,1   36038,0  
Всього 77221,5   70689  

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить 92,6 % до загальної суми витрат без субвенції з державного бюджету (але враховуючи освітню та медичну субвенції з державного бюджету), інших субвенцій та стабілізаційної дотації, що передаються до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.10.2016 року в порівнянні з залишками на 01.01.2016 року збільшилися  на 3891,8 тис. грн і склали 5701,2 тис.грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за 9 місяців 2016 року становила 3194,0 тис. грн., або 87,2 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис. грн.)

КФК Найменування галузі Затверджено з урахуванням змін на 9 місяців 2016 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) Виконано за 9 місяців 2016 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе.фонду) Рівень виконання
010000 Державне управління 0,7  
070000 Освіта 2085,2 1701,5 781,2 1889,2 1542,8 676,2 90,6
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 927,7 927,7 30,2 873,7 873,7 16,2 94,2
080000 Охорона здоров’я 302,2 63,8 34,8 274,6 62,0 33,0 90,9
090000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 98,2 12,0 12,0 67,9 69,1
110000 Культура і мистецтво 97,2 20,0 20,0 93,3 20,0 20,0 96,0
150000 Будівництво 225,3 225,3 98,2 176,1 176,1 49,0 78,2
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 375,2 375,2 375,2 275,2 275,2 275,2 73,3
РАЗОМ 3194,0 2407,8 1331,4 2786,3 2086,1 1064,3 87,2

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.10.2016 року в порівнянні з залишками на 01.01.2016 року збільшились на 46,9 тис. грн і склали 174,8 тис. грн.

 

 

 

Начальник фінансового управління

Залишити відповідь