Про внесення змін до програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 01 листопада 2016 року                                                                     №102

смт Компаніївка

 

Про внесення змін до програми зайнятості

населення Компаніївського району на

період до 2017 року

 

Відповідно до стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про зайнятість населення», листа Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року №11658/0/14-16/021, листа департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 22 серпня 2016 року №05-01/22/3279 «Про внесення змін до територіальних програм зайнятості населення на період до 2017 року»

районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 19 вересня 2013 року, а саме:

у розділі ІІІ «Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року» викласти у новій редакції:

– обсяги і джерела фінансування згідно з додатком 1;

– заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до

2017 року згідно з додатком 2;

– таблицю 3 «Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України» згідно з додатком 3;

– таблицю 4 «Показники сприяння зайнятості інвалідів» згідно з додатком 4.

  1. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                            В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ВІДСУТНІЙ
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ВІДСУТНЯ
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ВІДСУТНІЙ
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ЗА
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

 

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від 01 листопада2016 року №102

 

 

 

 

 

Обсяги і джерела фінансування

програми зайнятості населення Компаніївського району на період до 2017 року для безробітних та інших категорій населення шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми у тому числі за роками, тис.грн Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

2013 2014 2015 2016 2017
Місцеві бюджети 15,8 16,7 27,3 40,8 40,8 141,4

 

Примітка: конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження або уточнення бюджету на відповідний бюджетний період

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 01 листопада 2016 року №102

 

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

 

Найменування заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1 2 3
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:
1. Забезпечення  повернення  безробітних до трудової діяльності шляхом: формування банку вакансій, сприяння громадянам у працевлаштуванні, участі в організації проведення  громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання  безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення  профорієнтації населення Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, районний центр зайнятості, роботодавці, навчальні заклади Протягом

2013-2017 років

2. Сприяння підвищенню  зацікавленості  роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації  фактичних витрат  роботодавцям на сплату єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Виконкоми селищної, сільських рад, районний центр зайнятості, роботодавці Протягом

2013-2017 років

3. Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення  до громадських  та інших робіт тимчасового характеру. Виконкоми селищної та сільських рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці Протягом

2013-2017 років

4. Сприяння реалізації в районі державної політики щодо розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до самозайнятості та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних Виконкоми селищної та сільських рад, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

5. Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

6. Створення умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру Виконкоми селищної та сільських рад, роботодавці, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

7. Забезпечення розвитку системи професійної орієнтації в районі шляхом проведення  профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

8. Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

9. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, управління Пенсійного фонду України у Компаніївському районі, виконкоми селищної та сільських рад, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:
1. Забезпечення підвищення  конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці відповідно  до вимог сучасного виробництва та сфери послуг шляхом організації  професійного навчання, у тому числі за інтегрованими  професіями Районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

2. Реалізація порядку видачі ваучерів  особам віком старше 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації Районний центр зайнятості, навчальні заклади Протягом

2013-2017 років

3. Проведення роботи з підтвердження  професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за  робітничими професіями Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
1. Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема, молоді, яка здобула професійно-технічну освіту на перше  робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), інвалідів, у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

2. Забезпечення створення  сприятливих умов щодо зайнятості  осіб з інвалідністю, у тому числі    підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом залучення  до професійного навчання Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2013-2017 років

4. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО
1. Співпраця органів місцевої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, громадських та волонтерських організацій шляхом проведення спільних заходів для учасників АТО з метою їх адаптації до мирного життя, професійної та трудової реабілітації, адресного пошуку місць підходящої роботи. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2016-2017 років

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО,  спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. Районний військовий комісаріат, виконкоми селищної та сільських рад, районний центр зайнятості. Протягом

2016-2017 років

3. Сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку праці та інтеграції у місцеві громади. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2016-2017 років

4. Стимулювання економічної активності внутрішньо переміщених осіб та створення нових робочих місць. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці. Протягом

2016-2017 років

5. Сприяння професійному навчанню внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2016-2017 років

6. Проведення семінарів з орієнтації на службу у Збройних Силах України для зареєстрованих безробітних, в тому числі внутрішніх переміщених осіб. Районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат Протягом

2016-2017 років

Додаток 3

до рішення районної ради

від 01 листопада2016 року №102

 

Таблиця 3. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

                 ( осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 29 28 9 10 10
2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного 561 662 762 763 770 750 740
3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку 25 28 4 6 6
4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних 169 216 240 243 252 235 230
5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 72 75 75 75 75 73 72
6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 145 155 155 160 161 160 160
з них зареєстрованих безробітних 145 155 155 160 161 160 160
7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 11 8 11 11 11 4 4
з них організували власну справу 9 7 9 10 10 3 3

 

Додаток 4

до рішення районної ради

від 01 листопада 2016 року №102

 

Таблиця 4. Показники сприяння зайнятості інвалідів             

                                                                                                                            (осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів* 48 48 48 48 48 49 49
2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів
3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України 1 6 8 4 3 4 3
3.1. з них зареєстровані безробітні 1 5 8 4 3 4 3
4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України 3 3 2 2 1 1
4.1. з них зареєстровані безробітні 2 3 2 2 1 1
4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 1 1 1
5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах
5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних
6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього 1 1 1
зокрема за рахунок:
6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів
6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 1 1 1
7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

Залишити відповідь