Про конкурс на здобуття літературної премії імені Юрія Яновського

13533136_1075421842537734_5604619974958402721_n

Компаніївська районна рада запрошує усіх бажаючих до участі в конкурсі на здобуття літературної премії імені Юрія Яновського

ПОЛОЖЕНННЯ

Про літературну премію імені Юрія Яновського

 1. Літературна Премія імені Юрія Яновського (далі – Премія) засновується Компаніївською районною радою. Премія є щорічною.
 2. Відібрані до розгляду твори державною мовою повинні відповідати гуманістичним принципам, бути направлені на збагачення історичної спадщини народу, державотворення та демократизацію суспільства.
 3. Премія встановлюється у трьох номінаціях:

романи, повісті (у тому числі драматичні твори і переклади);

мала проза;

поезія (у тому числі драматичні твори і переклади).

 1. На здобуття Премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи у журналах, які вийшли друком та твори подані на розгляд журі на паперових та електронних носіях.
 2. Висувати твори на здобуття Премії мають право:

органи місцевого самоврядування;

департаменти та відділи культури і туризму;

відділення національних творчих спілок;

громадські організації;

трудові колективи;

навчальні заклади;

фізичні особи.

Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради.

Висування відбувається гласно.

 1. Премія є персональною.
 2. Літературна Премія Юрія Яновського – це висока нагорода за художні здобутки автора.

Премія присуджується автору один раз за життя.

 1. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття Премії, їх конкурсний відбір та присудження Премії здійснює журі премії імені Юрія Яновського (далі – журі), що є колегіальним органом.
 2. Персональний склад журі затверджується Компаніївською районною радою в кількості 11 осіб на строк повноважень ради. Головою журі є голова районної ради. Зміни до складу журі вносяться за розпорядженням голови районної ради, але не більше 2-х осіб на рік (за виключенням випадків заміни членів журі у разі їх добровільного виходу зі складу колегіального органу).

Засідання журі веде голова журі або його заступник. У виключних випадках голова тимчасово може у письмовій формі делегувати свої повноваження щодо ведення засідання одному із членів журі. Журі може ініціювати виведення зі свого складу одного із членів, у випадку недовіри.

Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Як виключення, за наявності поважних причин, член журі може надавати своє рішення у письмовій формі особисто голові журі. Голова оприлюднює це рішення або має право реалізувати рішення відсутнього члена журі шляхом таємного голосування від імені відсутнього. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах.

Адреса журі: 28400, Кіровоградська область,  смт Компаніївка, вулиця Паркова, 4, районна рада.

Електронна адреса:

komprada11@ukr.net

тел.: (05240) 2-04-54

факс: (05240) 2-02-05

10.На адресу журі Премії подаються:

твір у друкованому вигляді (не менше 2-х примірників);

біографія претендента на отримання премії;

копія паспорта претендента на отримання премії;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

згода на збір та обробку персональних даних (заповнена особисто).

 1. Журі щороку до 15 травня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття Премії. Висунення триває два місяці. Журі шляхом обговорення і відкритого голосування визначає високохудожні твори. У першій декаді липня щорічно публікується в засобах масової інформації перелік творів, висунутих на здобуття Премії. Триває обговорення творів у засобах масової інформації та на публічних зібраннях. До 10 серпня журі, з урахуванням результатів обговорення творів проводить остаточне обговорення і таємне голосування.

У разі відсутності гідного Премії твору, Премія не присуджується. Премія в одній із номінацій не присуджується також і у випадку, коли до розгляду подано менш аніж два номінанти.

Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визнається переможцем. Рішення журі разом з протоколом голосування подається голові районної ради для затвердження. До 01 вересня голова Компаніївської районної ради видає розпорядження про затвердження рішення журі по присудження Премії.

 1. Щорічно у першій декаді вересня, з нагоди відзначення Дня народження Юрія Яновського, автору твору-переможця присвоюється звання «Лауреат літературної Премії імені Юрія Яновського», вручаються диплом установленого зразка, Почесна відзнака районної ради та грошова частина Премії.

Премію вручає голова районної ради – голова журі Премії або заступник голови журі.

 1. Грошова частина Премії встановлюється у розмірі 2000 грн у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на фінансування для Премії.
 2. За рахунок позабюджетних коштів, незаборонених чиним законодавством, може встановлюватись премія в інших номінаціях.

Залишити відповідь