Про вихід Компаніївської районної ради зі складу засновників Компаніївської районної газети «Степовий край»

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТ

 ПРОЕКТ

___________________________ СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____________ 2018 року                                                                                                                                              №_____

 

смт Компаніївка

Про вихід Компаніївської районної ради

зі складу засновників Компаніївської

районної газети «Степовий край»

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 4, 7, 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації», розглянувши протокол № 1 зборів трудового колективу Компаніївської редакції газети «Степовий край» від 30.03.2016 року, враховуючи рекомендацію Постійної комісії Компаніївської районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічної розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політки, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації

 районна рада

вирішила:

  1. Компаніївській районній раді вийти зі складу співзасновників газети «Степовий край» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КГ №798/375ПР від 07 серпня 2012 року) та комунального підприємства Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» (Довідка з ЄДРПОУ серії АБ №68419) з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
  2. Рішення районної ради «Про вихід Компаніївської районної ради зі складу засновників Компаніївської районної газети «Степовий край» у місячний термін опублікувати в районній газеті на веб-сайті Компаніївської районної ради та надіслати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу районної редакції.
  3. Укласти договір про передачу прав на заснування друкованого засобу масової інформації.
  4. Забезпечити виконання функцій комісії з перетворення комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край» редактору Дзеркаль Тетяні Іванівні, відповідно до календарного плану реформування.
  5. Майно районної газети «Степовий край», яке на момент набрання чинності Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), відповідно балансу станом на 01.01.2018 року передати у власність реформованому суб’єкту господарювання безоплатно.
  6. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою смт Компаніївка Кіровоградської області, вул. Паркова, 4, строком не менше, ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.
  7. Висвітлення роботи районної ради (публікація офіційних документів та іншої публічної інформації) забезпечити на засадах договору, укладеного з редакцією реформованого засобу масової інформації.
  8. Доручити голові районної ради Спіктаренку В.В. здійснити організаційно-правові заходи щодо виходу районної ради зі складу співзасновників редакції районної газети «Степовий край»» та передачі майна, яке було внесено до статутного фонду (капіталу) редакції.
  9. Рішення сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 28.04.2016 №67 «Про реформування друкованого засобу масової інформації «Степовий край» та комунального підприємства районної редакції газети «Степовий край», засновниками яких є Компаніївська районна рада, Компаніївська районна державна адміністрація та трудовий колектив комунального підприємства Компаніївської районної редакції газети «Степовий край» вважати таким, що втратило чинність.
  10. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічної розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політки, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради                                   В. Спіктаренко

 

 

 

Залишити відповідь